Syrien, Irak och Ukraina i fokus på EU:s utrikesministermöte

När EU:s utrikesministrar möts i Bryssel måndag 18 januari kommer utvecklingen i Syrien, EU:s agerande i Irak samt reformprocessen i Ukraina att diskuteras. Sverige företräds i utrikesrådet av utrikesminister Margot Wallström.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström intervjuas inför ett möte med utrikesrådet i höstas. Foto: Svenska EU-representationen, Anna Lund

Syrien

Rådet förväntas diskutera utvecklingen och de pågående politiska processerna i Syrien. Även de tilltagande spänningarna mellan Saudiarabien och Iran samt den kommande syrienkonferensen i London 4 februari väntas komma upp under dagordningspunkten.

Regeringen ser med stor oro på det allvarliga läget i Syrien och den fortsatta militära eskaleringen av konflikten. Regeringen välkomnar att FN:s säkerhetsråd den 18 december förra året antog den första resolutionen om en politisk lösning av syrienkonflikten.

Regeringen välkomnar även utfallet av det förhandlingsförberedande oppositionsmötet som hölls i Riyadh, Saudiarabien, i december och verkar för att stärka kvinnors deltagande i förhandlingarna.

Inför syrienkonferensen i London uppmanar regeringen EU:s medlemsstater att ge generösa humanitära bidrag och långsiktigt utvecklingsstöd.

Irak

Utvecklingen i Irak och vägledning för EU:s agerande väntas stå i fokus i denna diskusison. Regeringens bedömning är att landet står inför en rad sammanfallande kriser - politiska, säkerhetsmässiga, humanitära och ekonomiska – och avgörande vägval.

Det är viktigt att det internationella samfundet fortsatt uttrycker stöd för premiärminister Abadis reformförslag. Regeringen driver aktivt på för ett stärkt EU-agerande till stöd för politiska-, ekonomiska- och säkerhetssektorsreformer samt för stabilisering och försoning.

Ukraina

Ministrarna förväntas diskutera EU:s relation till Ukraina mot bakgrund av pågående reformprocess. Ukraina genomför för närvarande ett genomgripande reformprogram samtidigt som Ryssland fortsätter att destabilisera landet militärt och ekonomiskt.

Sedan den 1 januari i år tillämpas provisiriskt det djupgående frihandelsområdet, DCFTA, mellan EU och Ukraina. Regeringen står fast vid stödet för Ukraina och landets arbete med breda och djupgående reformer.

Regeringen välkomnar att Ukraina fortsätter att genomföra sitt reformprogram trots den svåra situation som Rysslands militära aggression i östra Ukraina och annekteringen av Krim medför. Regeringen driver att EU bör stödja Ukrainas reformprocess och markera att Rysslands aggression mot Ukraina är oacceptabel.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen