Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Goda exempel i fokus på svenskt side-event under klimatmötet i Paris

Publicerad Uppdaterad

Sverige och svenska aktörer var aktiva i ett stort antal side-events under klimatmötet COP21 i Paris. Sverige arrangerade tillsammans med WWF Global ett side-event under mötets andra vecka på temat ”Föregångare i en omställning till fossilfritt”.

Mötet modererades av WWF Globals styrelseordförande Yolanda Kakabadse och inleddes av klimat och miljöminister Åsa Romson. Åsa Romson betonade att Sverige avser leda genom exempel och siktar på att bli en av världens första fossilfria välfärdsländer Sverige är också den största givaren per capita till FN:s Gröna klimatfonden och Globala miljöfonden, och har i årets budget nära fördubblat sitt multilaterala klimatstöd.

Syftet med side-eventet var att informera om potentialen för ökat oberoende av fossil energi nationellt och globalt genom inspiration och lärdomar från några projekt som Sverige finansierar i Karibien och Afrika, samt att informera om initiativet Fossilfritt Sverige. Aktörer som Europeiska investeringsbanken (EIB), ICLEI, Göteborgs stad, IKEA, Clique Solar och WWF gav inspirerande perspektiv på åtgärder som bidrar till utsläppsbegränsningar i nord och syd. Side-eventet bidrog till att lyfta fram behovet av ökat deltagande och samverkan kring sådana åtgärder med särskilt fokus på framväxande ekonomiers behov av energi och utveckling.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.