"Lokala aktörer ofta de som agerar först och lämnar sist vid humanitära nödsituationer"

26 januari anordnade UD i samarbete med Svenska kyrkan ett seminarium om lokala organisationers delaktighet i humanitära insatser vid nödsituationer. De lokala organisationernas arbete är livsavgörande i de flesta katastrofer, och deras roll lyfts fram som en central fråga i den internationella debatten inför det humanitära toppmötet World Humanitarian Summit som sker i Istanbul i maj.

  • Isabella Lövin inledde seminariet om lokala organisationers delaktighet i humanitära insatser vid nödsituationer.

    Isabella Lövin inledde seminariet om lokala organisationers delaktighet i humanitära insatser vid nödsituationer.

    Foto: Katarina Tomhill/Regeringskansliet

  • Foto: Katarina Tomhill/Regeringskansliet

- 2016 står de humanitära frågorna i fokus. Det finns stora behov, både av att frigöra resurser och genomföra viktiga reformer av det humanitära systemet. I Istanbul har vi en historisk möjlighet att ta viktiga steg i rätt riktning. Toppmötet innebär dessutom en möjlighet att inkludera nya aktörer i arbetet, eftersom vi behöver ett brett samförstånd och en gemensam strategi för att möta de utmaningar som humanitära insatser innebär i dag, sade biståndsminister Isabella Lövin.

Vid seminariet deltog bland andra biståndsminister Isabella Lövin, Sida, experter från Svenska kyrkans internationella arbete, representanter från civilsamhällesorganisationer samt Per Örnéus, regeringens sändebud för humanitära frågor.

Svenska kyrkan ingår i ACT Alliance, en internationell paraplyorganisation för 137 kyrkor och trosbaserade organisationer från över 100 länder. En grupp av organisationer inom ACT, däribland Svenska Kyrkan, har lanserat ett initiativ, Local to Global Protection (L2GP), med syfte att studera, dokumentera och främja lokala perspektiv samt en lokal respons vid humanitära kriser.

Local to Global Protection (L2GP)

- Civilsamhällesorganisationer och andra lokala aktörer är ofta de som agerar först och lämnar sist vid humanitära nödsituationer. Det internationella samfundet måste stötta deras arbete och bidra till kapacitetsuppbyggnad bland lokala organisationer, sade Isabella Lövin.