Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 10 januari till den 8 februari 2016.

I dag, torsdagen den 7 januari, har regeringen beslutat att förlänga den
inre gränskontrollen ytterligare från den 10 januari till och med den 8
februari. Regeringen bedömer att de förhållanden som låg till grund för de tidigare besluten fortfarande gäller.

– Regeringens beslut att förlänga de inre gränskontrollerna till den 8 februari avser en längre period än tidigare, eftersom vi nu går från ett brådskande till ett planerat förfarande, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen avser att återkomma om det efter den 8 februari fortfarande finns behov av att ytterligare förlänga kontrollen.

Gränskontroll vid inre gräns

Regeringen beslutade den 12 november att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns. Regeringen har sedan vid fyra tillfällen beslutat att förlänga gränskontrollen