Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige fördjupar sitt fredstida försvarssamarbete med Danmark

Publicerad

Den 14 januari undertecknade försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med sin danske kollega Peter Christensen en överenskommelse om ett fördjupat samarbete på försvarsområdet.

Försvarsminister Peter Hultqvist och Danmarks försvarsminister Peter Christensen undertecknade ett samförståndsavtal om försvarssamarbete
Försvarsminister Peter Hultqvist och Danmarks försvarsminister Peter Christensen undertecknade ett samförståndsavtal om försvarssamarbete. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

- Jag är mycket positivt till att idag ha undertecknat ett avtal om fördjupat samarbete med vårt nära grannland Danmark. Våra länder har sedan tidigare ett utvecklat samarbete och tar ett steg ytterligare i syfte öka den operativa effekten inom våra maritima- och flyginsatser i fredstid, säger försvarsminister Hultqvist.

De områden som står i fokus i avtalet är:

  • ett ökat informationsutbyte,
  • upprättande av säker kommunikation,
  • ökat övningsutbyte
  • och under vissa förutsättningar, skapa förutsättningar för ökad tillgång till varandras territorium under fredstida förhållanden.

Behov av ökad samverkan

Försvarsmakterna i Sverige respektive Danmark kommer nu få i uppdrag att titta närmare på konkret samverkan med detta avtal som bas. Samförståndsavtalet omfattar inte någon överföring av suveränitet, rättsliga och tillsynsutövning eller utövande av annan jurisdiktion inom varandras territorium.

- Vår säkerhetspolitiska verklighet idag framkallar behov av ökat samarbete och samordning. De nordiska länderna har både en möjlighet och ett ansvar att påverka utvecklingen i vårt närområde. Vi gör det genom ett ökat samarbete. Avtalet i sig syftar till att se över möjligheterna att ge oss ökad tillgång till varandras luftrum och territorialvatten under fredstida förhållanden. Detta är en viktig signal utåt att vi ökar vårt samarbete i vår del av världen. Tanken med avtalet är att skapa en ökad säkerhet i regionen och utveckla vårt försvar där det finns gemensamt intresse och nytta för våra för våra försvarsmakter, understryker den försvarsminister Hultqvist.

Sverige överlämnar ordförandeskapet i Nordefco till Danmark

Undertecknandet skedde på Arlanda där bilateralt samtal hölls även om den regionala säkerhetssituationen, internationella insatser och överlämnandet av ordförandeskapet av det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.

- Det är med både stolthet och med varm hand jag idag även officiellt överlämnar ordförandeskapet i Nordefco till Danmark. Sverige åstadkom mycket under vår tid som ordförande 2015 och förde samarbetet djupare på flera områden. Det är nu Danmarks tur som ordförande att föra det nordiska försvarssamarbetet framåt och vidare. Det avtalet våra länder har idag slutit går i bräschen för ett fördjupat nordiskt samarbete och goda möjligheter finns att det kan på sikt sprida sig till andra länder, tror försvarsminister Hultqvist.