Bättre koppling utbildning och arbetsmarknad diskuteras

EU:s utbildningsministrar samlas till rådsmöte i Bryssel den 24 februari. På mötet ska ministrarna bland annat diskutera en bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov. Utbildningsminister Gustav Fridolin deltar vid mötet.

Utbildningsminister Gustav Fridolin på rådsmöte i Bryssel
Utbildningsminister Gustav Fridolin i samtal med lettiska kollegan Marite Seile vid ett tidigare rådsmöte om utbildning i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Ministrarna ska i en policydebatt diskutera behovet av en starkare koppling mellan utbildning och undervisning och arbetsmarknadens behov. Utfallet av diskussionen blir ministrarnas inspel till kommande förslag från EU-kommissionen om en ny kompetensagenda. 

Förslaget väntas bland annat handla om ökad tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning samt främjande av it-färdigheter.

Det nederländska ordförandeskapet har formulerat ett antal frågor inför diskussionen. Det handlar bland annat om läroplaner och undervisningsmetoder och hur de bör inriktas på att utveckla färdigheter som krävs för framtidens arbeten. En annan fråga handlar om att öppna utbildningsanstalter för partnerskap med företag.

Regeringen anser att yrkesutbildning och vuxenutbildningen är viktiga delar av regeringens politik. Genom tillgång till utbildning genom hela livet stärks individers möjligheter till sysselsättning på en föränderlig arbetsmarknad. En hög kvalitet på yrkesutbildningen är viktig liksom att utbildningens innehåll stämmer överens med arbetsmarknadens behov.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Kommenterad dagordning inför rådsmötet