Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Justitiedepartementet

Barn från Hammarkullen intervjuade Morgan Johansson om FN:s barnkonvention

Publicerad

Torsdagen den 18 februari kom fyra barn från Hammarkullen i Göteborg för att göra en filmad intervju med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

 • Selma, Katarina, Rosmarie och Desanka ställde frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

  Selma, Katarina, Rosmarie och Desanka ställde frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

  Foto: Regeringskansliet

 • Rosmarie och Desanka

  Desanka, till höger, frågar Morgan Johansson om hans bakgrund och varför han blev politiker.

  Foto: Regeringskansliet

 • Morgan, Rosmarie och Desanka

  – Jag började intressera mig för politik redan som tonåring, bara lite äldre än vad ni är nu, sa Morgan Johansson.

  Foto: Regeringskansliet

 • Selma och Katarina

  Selma och Katarina frågar Morgan Johansson hur han vill att världen ska se ut.

  Foto: Regeringskansliet

 • Selma, Katarina och Morgan

  – Finns det någon artikel i barnkonventionen som du tycker är extra viktig, frågade Selma.

  Foto: Regeringskansliet

 • Katarina och Morgan

  – På våningen ovanför har statsministern sitt rum, berättade Morgan Johansson.

  Foto: Regeringskansliet

Morgan Johansson fick till exempel svara på både detaljerade frågor som vad han känner till om en specifik artikel i konventionen och större frågor som hur han vill att världen ska se ut. Det kom även frågor om barn som är flyktingar och hur de ska tas om hand.

– Barnen är det viktigaste vi har i samhället och vi måste göra vad vi kan för att skydda dem – det är ju de som ska ta över efter oss. För mig är det viktigt att alla barn får växa upp i fred och gå i skolan, sa Morgan Johansson.

Intervjun ingår i en serie av intervjuer med politiker, kändisar och makthavare inom ett projekt som syftar till att uppmärksamma FN:s barnkonvention. De som intervjuade Morgan Johansson heter Desanka Petkovic, Selma Hadziselimovic, Katarina Lukac och Rosmari De la Cruz. Projektet drivs av Folkets Hus Hammarkullen, projektansvarig är Kerstin Wennergren och projektledare är Yarko Rhea Salazar.

Projektets webbplats, där barnens film kommer att finnas

Mer om barnets rättigheter på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter