Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Dialog är en viktig del i föräldraförsäkringsutredningen

Publicerad

Utredaren Lars Arrhenius har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll förklarar närmare.

Varför görs översynen av föräldraförsäkringen just nu?

- Det är helt enkelt på tiden. Försäkringen har nu över 40 år på nacken och även om förändringar skett längs vägen så har samhället i sig förändrats snabbare än vad försäkringen har. Genom en översyn kan vi se var försäkringen behöver förändras för att bättre möjliggöra ett modernt och jämställt arbets- och familjeliv. Du ska ha lika goda möjligheter att använda föräldraförsäkringen oavsett om du driver eget företag eller är anställd.

- Kvinnor tar ut tre fjärdedelar av föräldrapenningen utför också majoriteten av det obetalda hemarbetet. De arbetar mer deltid, har sämre karriärutveckling, är mer sjukskrivna och har 30 procent lägre pensioner. Utredningen ska titta på hur vi kan underlätta för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen och analyser behovet av förenklingar.

Regeringen valde att ta in remissinstansernas synpunkter på ett tidigt stadium, varför det?

- I det här arbetet krävs förändring av både attityder och förhållningssätt. Flera aktörer i samhället behöver ta ansvar för en sådan utveckling. Vi ville därför involvera remissinstanserna redan i uppstartsskedet. Det var också ett sätt att se till att inte missa några kloka tankar och viktiga perspektiv redan från början. Nu är vi redo att ta oss an det här stora och viktiga arbetet, och jag är väldigt förväntansfull inför de förslag som utredningen kommer att lämna ifrån sig.

Utredningen ska redovisas den 1 oktober 2017.