Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Artikel från Näringsdepartementet

Digitalisering temat på årets första industrisamtal

Publicerad Uppdaterad

Kan vi bryta mönster för att skapa digitala innovationer, säkerställa den digitala kompetensförsörjningen och utveckla förutsättningarna för den digitala infrastrukturen? Det var några frågor som diskuterades när närings- och innovationsminister Mikael Damberg och it-minister Mehmet Kaplan medverkade i Industrisamtalet på temat digitalisering som förutsättning för svensk industris konkurrens- och innovationskraft.

 • Mikael Damberg och Mehmet Kaplan på Industridagen

  Närings och innovationsminister Mikael Damberg och Mehmet Kaplan deltog på Industridagen med tema digitalisering.

  Foto: Niklas Forsström

 • Charlotte Brogren, GD Vinnova

  Charlotte Brogren, Generaldirektör på Vinnova, var en av deltagarna på industrisamtalet om digitalisering

  Foto: Niklas Forsström

 • Industriföreträdare

  Ericssons forskningschef Sara Mazur en av industriföreträdarna under industrisamtalet om digitalisering.

  Foto: Niklas Forsström

 • Företrädare för industrin. Från vänster; Staffan Hanstorp, VD Addnode Group AB, Lennart Evrell, VD Boliden, Johan Söderström, VD ABB Sverige

  Företrädare för industrin. Från vänster; Staffan Hanstorp, VD Addnode Group AB, Lennart Evrell, VD Boliden, Johan Söderström, VD ABB Sverige

  Foto: Niklas Forsström

Temat för dagens industrisamtal var digitalisering som förutsättning för svensk industris konkurrens- och innovationskraft. Från Näringsdepartementet deltog både närings- och innovationsminister Mikael Damberg och it-minister Mehmet Kaplan. Industrisamtalet inleddes med en kort genomgång av regeringens nyindustraliseringsstrategi Smart industri:

- Med Smart industri pekar vi ut områden som vi tror kan möta den strukturomvandling industrin står inför, utifrån den digitala utvecklingen. Vi behöver industrins och de industrinära tjänsteföretagens innovationskraft för att möta våra stora samhällsutmaningar som globalisering, klimatförändringar och demografi, sade Mikael Damberg.

Några av de områden som deltagarna lyfte både under expertseminariet och industrisamtalet var att utnyttja digitaliseringens möjligheter för ökad konkurrenskraft för att säkerställa kompetensförsörjningen, behovet av att tänka om och utveckla sina affärsmodeller samt statens roll kring förutsättningar som infrastruktur, standardisering och öppen data.

- Att utveckla digitaliseringspolitiken kan inte ske i en egen satellit, det måste ske på alla nivåer inom samhället och inom alla politikområden. Ju bättre förutsättningar vi skapar, bland annat i form av infrastruktur, desto bättre förutsättningar för innovation. Här är digitaliseringskommissionens slutsatser en viktig utgångspunkt, sade Mehmet Kaplan.

Många återkom kring ett tema deltagarna döpte till civil olydnad för att skapa digitala innovationer. Advisory Boards Lisa Lindström önskade att stimulera skolan till att få barnen att både vilja bli bäst i klassen på matte och bäst i klassen på problemlösning.

Industrisamtalet föregicks av ett expertseminarium under ledning av statssekreterare Eva Lindström. Där fick deltagarna diskutera och ge inspel utifrån bland annat dessa frågeställningar:

· Vilka fördelar har den svenska industrin och hur kan digitalisering stärka dessa?

· Vilka flaskhalsar och hinder finns för industrins digitalisering?

· Vilka är de största utmaningarna för små- och medelstora företag och underleverantörer för att kunna utnyttja digitaliseringen?

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Fakta om industrisamtalen

För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.