Europeiskt högnivåmöte om ungas etablering på arbetsmarknaden

Ungdomsarbetslösheten är en högt prioriterad fråga för regeringen. Som ett led i arbetet med den Europeiska Sysselsättningsstrategin har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tagit initiativ till ett Europeiskt högnivåmöte i Stockholm för att diskutera ungas situation på arbetsmarknaden. Den 18-19 februari möttes fem europeiska arbetsmarknadsministrar under rubriken ”Designing and implementing effective strategies to support the integration and retention in the labour market of youth at risk”.

  • Jevgeni Ossinovski, arbetsmarknadsminister Estland, Tom Bevers, ordförande i EU:s sysselsättningskommitté, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister Sverige, Melanie Leonhard, delstatsministern för arbetsmarknad och integration i Hamburg Tyskland, José António Vieira da Silva, arbetsmarknadsminister Portugal, Michel Servoz, EU-kommissionen och Jörn Neergaard Larsen, arbetsmarknadsminister Danmark fotade framför Rosersbergs slott.

    Familjefoto framför Rosersbergs slott. Från vänster: Jevgeni Ossinovski, arbetsmarknadsminister Estland, Tom Bevers, ordförande i EU:s sysselsättningskommitté, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister Sverige, Melanie Leonhard, delstatsminister för arbetsmarknad och integration i Hamburg Tyskland, José António Vieira da Silva, arbetsmarknadsminister Portugal, Michel Servoz, EU-kommissionen och Jørn Neergaard Larsen, arbetsmarknadsminister Danmark.

    Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

  • Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

  • Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

  • Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

  • Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

  • Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

– Jag är mycket nöjd med detta möte. Jag har tillsammans med ministerkollegor och representanter från EU-kommissionen diskuterat vilka insatser som fungerar, och inte fungerar, för de ungdomar som har komplexa problem och riskerar att fastna i arbetslöshet. Det har varit bra diskussioner där vi delat viktiga erfarenheter, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Trots att den ekonomiska tillväxten nu ökar och nya jobb skapas finns det fortfarande svårigheter för vissa ungdomar att komma in, och stanna kvar, på arbetsmarknaden. För att minska ungdomsarbetslösheten satsar regeringen bland annat på ett intensivt samarbete mellan stat och kommun med hjälp av Delegationen för unga till arbete där 286 kommuner har skrivit överenskommelser med Arbetsförmedlingen om hur ungdomsarbetslösheten ska lösas lokalt.

Den 18-19 februari stod arbetsmarknadsminister Ylva Johansson värd för ett europeiskt högnivåmöte i Stockholm. Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter och goda exempel från respektive land och bygga vidare på tidigare lärdomar kring ungdomar som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Vid mötet deltog ministrar från Danmark, Estland, Portugal och Tyskland samt representanter från EU-kommissionen.

Pressbild

Bilden får användas fritt för redaktionella ändamål, men får inte ändras utan Regeringskansliets tillstånd och den får inte användas på ett sätt som kan vara kränkande för upphovsmannen. Bilden får inte användas kommersiellt.

Uppge alltid fotografens namn och Regeringskansliet vid publicering.

Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet.