Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Fossilfritt Sverige: Tillsammans nyckeln för att lyckas

Publicerad

Miljö- och energidepartementet arrangerade den 8 februari 2016 en workshop för de drygt 150 olika företag, kommuner, regioner och organisationer som anslutit sig till initiativet Fossilfritt Sverige. På workshopen deltog även politiker och tjänstemän från ett antal departement inom Regeringskansliet. Workshopen gav möjligheter att konkretisera hur aktörer i Sverige tillsammans kan ta sig an utmaningen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

 • Moderatorer på scen

  Moderator Eva Krutmeijer (andra från vänster) på scen tillsammans med de fem som ledde var sin gruppdiskussion: Klimat- och miljöminister Åsa Romson, Planeringschef Stina Billinger (Näringsdepartementet), Politiskt sakkunnig Eliza Kücükaslan (Statsrådsberedningen), Statssekreterare Yvonne Ruwaida (Miljö- och energidepartementet), Politiskt sakkunnig Fredrik Hannerz (Miljö- och energidepartementet).

  Foto: Johanna Ljung/Regeringskansliet

 • Gruppdiskussion

  Gruppdiskussion under workshopen.

  Foto: Johanna Ljung/Regeringskansliet

 • Gruppdiskussion

  Gruppdiskussion under workshopen.

  Foto: Johanna Ljung/Regeringskansliet

 • Gruppdiskussion

  Gruppdiskussion under workshopen.

  Foto: Johanna Ljung/Regeringskansliet

 • Gruppdiskussion

  Gruppdiskussion under workshopen.

  Foto: Johanna Ljung/Regeringskansliet

 • Åsa Romson

  Klimat- och miljöminister Åsa Romson inledde seminariet med att

  Foto: Johanna Ljung/Regeringskansliet

 • Publik

  Workshopen samlade 150 deltagare från de företag, kommuner och organisationer som är med i initiativet Fossilfritt Sverige.

  Foto: Johanna Ljung/Regeringskansliet

 • Eva Krutmeijer

  Moderator Eva Krutmeijer ledde diskussionerna i storgrupp under workshopen.

  Foto: Johanna Ljung/Regeringskansliet

- Nu ska vi gå från ord till handling, vi har ett nytt klimatavtal på plats efter Paris. För att nå målet om ett fossilfritt Sverige krävs långsiktiga investeringar och ett klimatpolitiskt ramverk, sa klimat- och miljöminister Åsa Romson när hon inledde workshopen.

Många viktiga utmaningar och möjligheter för att nå ett fossilfritt samhälle kom upp i diskussionerna som följde, däribland:

 • Beteendeförändringar och regelförenklingar som behövs för att komma vidare i klimatomställningen.
 • Att satsa på innovationer och forskning på ett flertal områden, till exempel kring materialanvändning.
 • Tydligare direktiv och styrning för offentlig upphandling.
 • Långsiktighet underströks av flera som en central förutsättning, eftersom teknikutveckling ofta handlar om att göra mycket stora investeringar, vilket kräver långsiktiga lösningar.
 • Tydligare mål och delmål för kommande decennier, många menar att målen gör det enklare att åstadkomma verkstad ute i verksamheterna.
 • Att gå från prognosstyrning till målstyrning, det vill säga att låta bilden av hur vi vill att vårt samhälle ska se ut i framtiden vara det som styr.
 • Transportsektorn framhölls som en av de viktigaste utmaningarna.

Bland aktörerna som deltog finns ett stort engagemang, höga ambitioner och en stor enighet om att Sverige kan bli fossilfritt, men att mycket arbete kvarstår. Vägen dit går genom att samverka, att utmana och lära av varandra. Här kan initiativet Fossilfritt Sverige spela en viktig roll, som en plattform för samarbeten och gemensamma diskussioner.

Genvägar