Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Hur ökar vi jämställdheten i energisektorn?

Publicerad

Den 18 februari 2016 medverkar energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett seminarium med fokus på hur jämställdheten i energibranschen kan öka. I seminariet deltar även aktörer från energibranschen, kvinnliga nätverk i energibranschen, forskare och myndighet.

Bland annat kommer följande frågor diskuteras:

  • Hur ser jämställdheten ut i energibranschen idag?
  • Hur ökar vi jämställdheten och hur får vi fler kvinnor att söka sig till energibranschen?

PROGRAM

Tid: 18 februari 2016 kl. 13:30-15:30
Plats: Miljö- och energidepartementet, Malmtorgsgatan 3, Stockholm.

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering där jämställdhet står i centrum. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en del av lösningen för att skapa jobb och tillväxt och bidrar till ekonomisk utveckling.