Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Miljödepartementet

Hur ökar vi jämställdheten i energisektorn?

Publicerad

Den 18 februari 2016 medverkar energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett seminarium med fokus på hur jämställdheten i energibranschen kan öka. I seminariet deltar även aktörer från energibranschen, kvinnliga nätverk i energibranschen, forskare och myndighet.

Bland annat kommer följande frågor diskuteras:

  • Hur ser jämställdheten ut i energibranschen idag?
  • Hur ökar vi jämställdheten och hur får vi fler kvinnor att söka sig till energibranschen?

PROGRAM

Tid: 18 februari 2016 kl. 13:30-15:30
Plats: Miljö- och energidepartementet, Malmtorgsgatan 3, Stockholm.

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering där jämställdhet står i centrum. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en del av lösningen för att skapa jobb och tillväxt och bidrar till ekonomisk utveckling.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.