Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Idrotten – en arena för att integrera nyanlända

Regeringen anser att det är särskilt viktigt att ge goda förutsättningar för nyanlända att bli delaktiga i det svenska samhället. Idrottsrörelsen erbjuder mötesplatser för alla och är därigenom en arena för integration. Regeringen ger därför 64 miljoner kronor årligen som stöd till idrottsrörelsens arbete med nyanlända i Sverige.

I samband med Riksidrottsförbundets konferens om idrott och integration den 3 februari 2016 talade bland annat fotbollstränaren Sara Nadif, Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas ordförande Björn Eriksson samt idrottsminister Gabriel Wikström om idrottens betydelse för att nyanlända ska etablera sig i samhället. Här kan du ta del av en kort film där de förklarar hur.