Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Nytt forum för dialog om folkbildning

I veckan anordnade Utbildningsdepartementet tillsammans med Folkbildningsrådet det första Folkbildningsforumet. Genom Folkbildningsforum vill regeringen bjuda in ett representativt urval av folkbildningens aktörer till en samlad och årligen återkommande dialog.

 • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic

  Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic

  Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

 • Folkbildningsforum

  Folkbildningsforum

  Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

 • Paneldiskussion med Roger Mörtvik, Annica Dahl, Kent Johansson, Monica Widman-Lundmark och Robert Uitto

  Paneldiskussion med Roger Mörtvik Utbildningsdepartementet, Annica Dahl Arbetsmarknadsdepartementet, Kent Johansson Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Monica Widman-Lundmark Studieförbunden i samverkan och Robert Uitto Folkhögskoleföreningen inom SKL

  Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Syftet med forumet är att utbyta information, synpunkter och förslag om aktuella frågor och samhällsutmaningar. Långsiktigt syftar Folkbildningsforum också till att stärka folkbildningens roll som utbildnings- och bildningsaktör.

- En av folkbildningens viktigaste uppgifter är att ge människor något att leva för. Andra delar av utbildningssystemet arbetar med att ge människor något att leva av, konstaterade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, som också inledde konferensen. Ministern lyfte också fram folkbildningen som en självklar del av kunskapslyftet genom att öppna vägar för utbildning och bildning.

- Folkbildningen är också viktig i berättelsen om jämlik utbildning, fortsatte ministern.

I paneldiskussionen fanns företrädare för både regeringen och folkbildningens intresseorganisationer. Bland annat diskuterades vad studieförbund och folkhögskolor kan göra för att fortsätta att arbeta med nyanlända.

I paneldiskussionen nämndes bland annat att det finns mycket att göra när det gäller att rusta människor för arbetslivet – validering, matchning, att erbjuda möjligheter att komplettera sin tidigare utbildning, men även att lära nytt. Folkbildningen är viktig i arbetet med att hantera denna utmaning.

I diskussionen påtalades också vikten av att skapa goda förutsättningar för folkbildningen, inte bara ekonomiskt. Samtidigt måste ett tydligt och väl fungerande regelverk finnas på plats.