Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 9 februari till den 9 mars 2016.

I dag, torsdagen den 4 februari, har regeringen beslutat att förlänga den inre gränskontrollen ytterligare från den 9 februari till och med den 9 mars. Regeringen bedömer att de förhållanden som låg till grund för de tidigare besluten fortfarande gäller.

– De inre gränskontrollerna har gett oss en bättre kontroll över vilka som kommer in i landet och möjlighet att upprätthålla ordning och säkerhet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringen avser att återkomma om det efter den 9 mars fortfarande finns behov av att ytterligare förlänga kontrollen.

Gränskontroll vid inre gräns

Regeringen beslutade den 12 november 2015 att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns. Regeringen har sedan vid flera tillfällen beslutat att förlänga gränskontrollen.