Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Seminarium om hur vi ökar jämställdheten i energisektorn

Publicerad

Hur kan jämställdheten öka i energisektorn? Det var frågan för seminariet den 18 februari där energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér stod värdar. Förutom ministrarna medverkade forskare, framstående kvinnor från energibranschen och VD:arna för Sveriges tre största energibolag.

 • Samlingsbild

  Medverkande i seminariet. Från vänster: Magnus Hall, vd Vattenfall; Jonas Abrahamsson, vd E.ON; Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi; Åsa Regnér, jämställdhetsminister; Ibrahim Baylan, energiminister; Martina Estreen, utredare Energimyndigheten; Sofie Quant, initiativtagare NKDF; Elin Löfblad, initiativtagare Kraftkvinnor; Pekka Lundmark, vd Fortum och Jessica Alenius, initiativtagare NKDF.

  Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

 • Energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér

  Energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér stod värdar för seminariet "Hur ökar vi jämställdheten i energisektorn?", som samlade över 100 deltagare.

  Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

 • Ibrahim Baylan och Åsa Regnér samtalar med några av deltagarna i seminariet.

  .

  Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

 • Inledning av Ibrahim Baylan och Åsa Regnér

  Inledning av Ibrahim Baylan och Åsa Regnér.

  Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

 • Panelsamtal

  Panelsamtal. Från vänster: Jonas Abrahamsson, vd E.ON; Pekka Lundmark, vd Fortum; Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi; Elin Löfblad, initiativtagare till Kraftkvinnor; Sofie Quant, initiativtagare till NKDF och Magnus Hall, vd Vattenfall.

  Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

- Kreativitet och utveckling får vi bäst i blandade grupper. Nu behöver vi ta steg framåt för att få en mer jämställd energisektor. Det är en omfattande uppgift där vi alla behöver bidra. Vi träffas här idag för att diskutera vägen framåt och visa på både utmaningarna och idéer som vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet, sa energiminister Ibrahim Baylan i sin inledning.

Ibrahim Baylan tog upp att det nu pågår en global energirevolution, vilket också påverkar oss i Sverige. För att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer måste vi ta tillvara kompetensen hos hela befolkningen, kvinnor som män. Omställningen av energisektorn, från det fossilberoende till det förnybara, är en samhällsutmaning som kräver mobilisering av samhällets resurser och samlade kunskap. En jämställd energisektor är en långsiktig fråga lika mycket som frågan om att fasa ut fossila bränslen. Utvecklingen kan gå snabbare, även om forskningen visar att den har gått åt rätt håll de senaste åren.

Åsa Regnér berättade om den svenska regeringens arbete med en feministisk regering, där jämställdhet ska integreras och stärkas i alla sektorer, och hon betonade också att vi såväl i energibranschen som i andra branscher måste använda de resurser som vi har.

Talarna på seminariet uttryckte stor enighet om att det går för långsamt att öka jämställdheten i energibranschen och att bolagen behöver bli mer jämställda för att möta de utmaningar de står inför. Frågan var snarare vilken eller vilka metoder som fungerar bäst och hur lång tid det kommer att dröja innan energibranschen är jämställd. Frågan om kvotering lyftes som en lösning, medan andra ansåg att lösningen mer ligger i kommunikation om värderingar och möjligheter till utveckling. En av knäckfrågorna som flera uttalade var hur vi kan få fler unga kvinnor att bli intresserade av energibranschen. En utmaning är val av utbildning där det hittills funnits en manlig dominans bland till exempel ingenjörsstudenter.

På seminariet representerade Elin Löfblad, Jessica Alenius och Sofie Quant två kvinnliga nätverk i energi- och transportbranschen, Kraftkvinnor och NKDF (Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen). De framhöll bland annat att det finns många kompetenta kvinnor i energisektorn, men att de behöver få synas mer i talarstolar och i styrelser. En lista har till exempel tagits fram av Kraftkvinnor med 160 namn på kompetenta kvinnor i energibranschen.

Vid paneldiskussionen mot slutet av seminariet lyftes frågan om när vi inte längre behöver lyfta problematiken om en ojämställd energisektor. Svaren som gavs skiftade mellan 2021 och 2030, men alla var överens om att utvecklingen mot en ökad jämställdhet i energisektorn är en viktig framtidsfråga.

Vid uppsummeringen av seminariet underströk energiminister Ibrahim Baylan att frågan om jämställdhet i energibranschen måste synliggöras mer och att regeringen kommer att bevaka frågan kontinuerligt, exempelvis genom att ta fram jämställdhetsindikatorer.