Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen lanserar ny webbplats om socialtjänsten: Koll på soc

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag utvecklat en nationell webbplats – Koll på soc – med anpassad information till barn och unga om socialtjänsten och vad socialtjänsten ska erbjuda barn och unga i behov av stöd och skydd.

Foto av Fredrik Malmberg Åsa Regnér Olivia Wigzell.
Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Olivia Wigzell från Socialstyrelsen vid lanseringen av Koll på soc. Foto: Joanna Abrahamsson/Regeringskansliet

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér deltog vid lanseringen av den nya webbplatsen tisdagen 16 februari, tilsammans med Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, och Olivia Wigzell från Socialstyrelsen. 

– Jag är glad att webbsidan Koll på Soc nu finns. Här kan barn få information om hur man kan få hjälp och stöd från socialtjänsten. En viktig plattform för utsatta barn, säger barnminister Åsa Regnér.

Efter att ha sett tendenser till att barn och ungdomar saknat kunskap om socialtjänsten gav regeringen 2013 Barnombudsmannen och Socialstyrelsen i uppdrag att öka kunskapen bland barn och ungdomar.

Till grund för webbplatsen ligger intervjuer som Barnombudsmannen genomfört med 165 barn och ungdomar mellan 4-18 år. För de barn och ungdomar som blivit intervjuade har det varit viktigt att få kunskap om vad olika processer och begrepp inom socialtjänstens arbete innebär. De har också haft synpunkter på hur webbplatsen kan göras tillgänglig för barn och unga.

På webbsidan hittar besökaren filmer som förklarar vad socialtjänsten är och vad den gör. Där finns också en funktion för att hitta närmaste socialtjänstkontor. På Kollpasoc.se finns också filmer där barn berättar sina egna berättelser om hur de har haft det och hur det gått för dem.

Nu ska Barnombudsmannen och Socialstyrelsen skicka ut små böcker med information om vad socialtjänsten gör till alla barnavårdscentraler. Tillsammans med föräldrainformation ska detta lämnas ut vid ett barns treårskontroll. De kommer också att skicka ut affischer med teman anpassade efter ålder till skolor.