Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Statsministern, gymnasieministern och utbildningsministern träffade lärarfacken

Idag träffade statsminister Stefan Löfven, Aida Hadzialic och Gustav Fridolin Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. På mötet diskuterades bland annat lärarbristen, läraryrkets attraktionskraft och förslaget om lärarassistenter.

Stefan Löfven, Aida Hadzialic och Gustav Fridolin träffar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund
Stefan Löfven, Aida Hadzialic och Gustav Fridolin träffar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nationell samling för läraryrket

Regeringen har initierat en nationell samling för läraryrket där parterna på skolans område bjudits in för att diskutera hur lärarprofessionens attraktionskraft ska kunna stärkas. Inom ramen för den nationella samlingen ryms flera av de satsningar som regeringen gör för läraryrket, bland annat höjda lärarlöner och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Under hösten genomfördes flera samtal mellan företrädare för regeringen och parterna på skolans område. Samtalen kommer att fortsätta under 2016.

Lärarbrist

Lärarbristen är en av de största utmaningarna på skolans område. Enligt Utbildningsdepartementets beräkningar kommer examinationsbehovet de kommande fem åren vara 107 000 lärare, vilket är 60 000 fler än som examinerats de senaste fem åren. Beräkningarna baseras på Skolverkets prognos från juni 2015, kompletterat med konsekvenserna av höstens flyktinginvandring och satsningarna på ett nytt kunskapslyft och fler anställda i lågstadiet.