Storbritannien och migration på Europeiska rådets möte

På årets första möte mellan EU:s stats- och regeringschefer står Storbritanniens framtida relation till EU högst på agendan inför att britterna röstar om sitt EU-medlemskap senare i år. Sverige representeras av statsminister Stefan Löfven. Mötet hålls i Bryssel den 18-19 februari.

  • Stort medialt intresse vid EU-toppmötet.

    Stort medialt intresse vid EU-toppmötet.

    Foto: Per Sandström /Regeringskansliet

  • Stefan Löfven träffar journalisterna inför ett tidigare EU-toppmötet.

    Stefan Löfven träffar journalisterna inför ett tidigare EU-toppmöte.

    Foto: Per Sandström /Regeringskansliet

Storbritanniens EU-medlemskap

Europeiska rådet kommer att diskutera det förslag till överenskommelse som förhandlats fram mellan EU och Storbritannien de senaste veckorna.

Förslaget har fyra delar som övergripande handlar om:

1) suveränitet
2) ekonomisk styrning
3) EU:s konkurrenskraft
4) den så kallade nödbromsen som innebär brittiskt krav på att icke brittiska medborgare ska arbeta under något eller några år innan de åtnjuter samma förmåner som medborgare

Regeringens ståndpunkt är att Storbritannien är en viktig partner i EU-samarbetet, att det är av stort intresse att landet stannar i EU och att EU-samarbetets alla delar samtidigt värnas.

Migration

Därtill står frågor om migration på agendan. Fokus är de beslut som EU tidigare fattat som ännu inte verkställts.

Regeringens ståndpunkt är att EU tar ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. De beslut som EU fattat om omfördelning och vidarebosättning måste genomföras. Att värna de grundläggande principerna om asylrätt och behandling av människor på flykt är central.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Mer om Europeiska rådets möte

Nederländska EU-ordförandeskapet