Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Teknik hjälper klimatet och jämställdheten

Hur har 62 svenska myndigheter kunnat minska sina klimatutsläpp med så mycket som 10 procent på kort tid? Hur kan företag och myndigheter göra kostnadsbesparingar och öka jämställdheten genom att förändra sin möteskultur? Svaret ligger i minskat resande, och nyckeln är digital teknik. Den 22 februari besökte klimat- och miljöminister Åsa Romson IT-företaget Cisco för att se hur nya tekniska lösningar bäddar för fler resfria möten.

  • Åsa Romson

    Klimat- och miljöminister Åsa Romson under sitt besök på Cisco.

    Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

  • Videokonferens

    Åsa Romson i videokonferens med myndigheter.

    Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Transporter och resor står för en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige idag. Svenska myndigheters resande uppgår till 400 000 ton koldioxid per år. Det motsvarar utsläppen från 160 000 bilar eller 80 000 varv runt jorden med bil.

Men nya smarta lösningar gör att allt fler möten kan ske på distans, vilket innebär färre resor och minskade utsläpp. Det bidrar också till att verksamheter blir mer effektiva och ekonomiska, samtidigt som det stärker de anställdas hälsa och främjar sociala situationer.

IT-företaget Cisco tillhandahåller teknik till flera myndigheter för att minska deras behov av fysiska möten. När klimat- och miljöminister Åsa Romson besökte företaget avhandlades teknisk utveckling, näringslivets roll i klimatutvecklingen samt redogörelser via videokonferens från myndigheter som ständigt hittar nya sätt att med teknikens hjälp förbättra sin verksamhet.

- Resfria möten tangerar två av regeringens mål för Sverige: att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att befästa positionen som ett av världens ledande IT-länder, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

De 62 myndigheter som fått i uppdrag att arbeta med resfria möten har minskat utsläppen med i genomsnitt 10 procent per individ, jämfört med en ökning på 9 procent för de myndigheter som inte deltagit i projektet.

Klimat- och miljöministern anser dessutom att en viktig aspekt med resfria möten är jämställdhetsvinsterna. Minskat resande frigör tid som i sin tur gör det möjligt för småbarnsföräldrar att gå vidare i karriären samtidigt som man hanterar familjens behov – något som i synnerhet berör kvinnor.