Tillväxt och konkurrenskraft i fokus

Ministrar med ansvar för konkurrenskraft möts i Bryssel den 29 februari. De ska bland annat diskutera EU:s inremarknadsstrategi med fokus på varor och tjänster. På agendan står också situationen inom europeisk stålindustri. Statssekreterare Eva Lindström representerar Sverige.

Näringsminister Mikael Damberg vid ett tidigare rådsmöte.
Näringsminister Mikael Damberg vid ett tidigare rådsmöte tillsammans med ambassadör Åsa Webber. Foto: Europeiska unionens råd

Rådet ska enas om slutsatser om EU:s inremarknadsstrategi för varor och tjänster. Regeringens prioriteringar i slutsatserna handlar om tjänster, små och medelstora företag, nystartade företag och tillämpningen av reglerna på inremarknaden. För regeringen är det viktigt att förslagen som EU-kommissionen avser att presentera på området under 2016-2018 är ambitiösa och att de leder till ökad tillväxt och konkurrenskraft i EU.

Problemen med överkapacitet inom stålsektorn

Rådet ska även följa upp tidigare möten om situationen inom europeisk stålindustri med en global överkapacitet som pressat ner stålpriserna.

Regeringen understryker vikten av fri handel och främjande av goda ramvillkor för industrin; effektiva och väl fungerande energimarknader samt respekt för EU:s statsstödsregler. Det är viktigt att undvika ett handelskrig om stål som drabbar EU:s exporterande stålindustri och att WTO:s regler följs samtidigt som justa konkurrensvillkor ska gälla.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Kommenterad dagordning inför rådsmötet