Utbildning och arbetsmarknad i fokus

Publicerad

EU:s utbildningsministrar diskuterade en bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov. Det är ministrarnas inspel till EU-kommissionens kommande förslag om en kompetens- och färdighetsagenda. Utbildningsminister Gustav Fridolin deltog i rådsmötet i Bryssel den 24 februari.

Utbildningsminister Gustav Fridolin på rådsmöte i Bryssel 24 februari 2016
Utbildningsminister Gustav Fridolin i samtal med med nederländska och franska kollegan innan rådsmötet i Bryssel om utbildning. Foto: Europeiska unionens råd

I maj avser EU-kommissionen att presentera ett förslag om en ny kompetens- och färdighetsagenda. Med anledning av det förde utbildningsministrarna en diskussion om det kommande förslaget om att skapa bättre synergier mellan utbildning, arbetsmarknad och samhälle. Förslaget väntas bland annat handla om en ökad tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning samt främjande av it-färdigheter.

Sverige framhöll bland annat vikten av god kvalitet på yrkesutbildning och att den görs mer attraktiv.

- Fokus på kvalitet i yrkesutbildningen är viktigt liksom att utbildningens innehåll stämmer överens med arbetsmarknadens behov, sade utbildningsminister Gustav Fridolin på mötet.

Socioekonomisk utveckling genom utbildning

Rådet antog också en resolution om att främja socioekonomisk utveckling och delaktighet genom utbildning. Resolutionen är utbildningsministrarnas bidrag till Europeiska rådets möte i mars, som bland annat ska handla om EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Rådets sammanfattning av mötet