Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern besöker Georgien, Armenien och Azerbajdzjan

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström reser från måndag 8 februari till onsdag 10 februari till södra Kaukasien för besök i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. På resan medverkar även riksdagsledamoten Kerstin Lundgren.

 • Utrikesminister Wallström och utrikesminister Mikheil Janelidze

  Utrikesminister Wallström och utrikesminister Mikheil Janelidze på en gemensam pressträff.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Utrikesminister Wallström och utrikesminister Mikheil Janelidze

  Utrikesminister Wallström och utrikesminister Mikheil Janelidze i samtal.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Utrikesministern mötte aktörer från det civila samhället

  Under besöket träffade utrikesminister Wallström journalister, människorättsaktivister och representanter för hbtq-organisationer tillsammans med ambassaden.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Mötesbord

  Under besöket träffade utrikesminister Wallström oppositionen.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Möte med premiärminister Giorgi Kvirikasjvili och utrikesminister Mikheil Janelidze

  Utrikesminister Wallström i möte med premiärminister Giorgi Kvirikasjvili och utrikesminister Mikheil Janelidze.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Utrikesminister Margot Wallström och talmannen Davit Usupasjvili

  Utrikesminister Margot Wallström och talmannen Davit Usupasjvili.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Möte med president Giorgi Margvelasjvili

  Möte med president Giorgi Margvelasjvili

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Dagen i Jerevan inleddes med ett möte med civilsamhället

  Dagen i Jerevan inleddes med ett möte med civilsamhället.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Utrikesminister Wallström och Armeniens president Serzh Sargsyan.

  Utrikesminister Wallström och Armeniens president Serzh Sargsyan.

  Foto:The Office to the President of the Republic of Armenia

 • Utrikesminister Margot Wallström och Armeniens utrikesminister Edvard Nalbandian skriver under dubbelbeskattningsavtalet.JPG

  Utrikesminister Margot Wallström och Armeniens utrikesminister Edvard Nalbandian skriver under dubbelbeskattningsavtalet.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Margot Wallström besöker Tumo Center

  Utrikesminister Margot Wallström besökte Tumo Center for Creative Technology i Jerevan, en plats där ungdomar erbjuds gratis utbildning efter skoltid i bland annat design, programmering och konstnärlig verksamhet.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Margot Wallström möter ungdomar på Tumo Center

  Utrikesminister Margot Wallström besökte Tumo Center for Creative Technology i Jerevan, en plats där ungdomar erbjuds gratis utbildning efter skoltid i bland annat design, programmering och konstnärlig verksamhet.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Möte med företrädare för de kaukasiska muslimerna, de judiska och kristna trossamfunden.

  Möte med företrädare för de kaukasiska muslimerna, de judiska och kristna trossamfunden.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Möte med Sheik Allahshukur Pashazade, ledare för de kaukasiska muslimerna, och företrädare för de judiska och kristna.

  Möte med Sheik Allahshukur Pashazade, ledare för de kaukasiska muslimerna, och företrädare för de judiska och kristna.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Under besöket undertecknade Margot Walström och Elmar Mammadyarov ett avtal mot dubbelbeskattning och skatteflykt mellan Sverige och Azerbajdzjan.

  Under besöket undertecknade Margot Walström och Elmar Mammadyarov ett avtal mot dubbelbeskattning och skatteflykt mellan Sverige och Azerbajdzjan.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Besöket i Baku avslutades med ett möte med parlamentariker, talmannen Oktaj Asadov och vice talmannen Bahar Muradova i parlamentet.

  Besöket i Baku avslutades med ett möte med parlamentariker, talmannen Oktaj Asadov och vice talmannen Bahar Muradova i parlamentet.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

 • Vy över Baku.

  Vy över Baku.

  Foto: Erik Wirkensjö/Regeringskansliet

Besöket inleddes på måndagen i Tbilisi, Georgien. Utrikesminister Margot Wallström träffade inledningsvis Georgiens utrikesminister Mikheil Janelidze för samtal om aktuella frågor och regionala utmaningar. Därefter besökte utrikesministern Tbilisi Public Service Hall för möte med aktörer från det civila samhället såsom journalister, människorättsaktivister och representanter för hbtq-organisationer. Wallström mötte sedan representanter för oppositionen.

Besöket i Tbilisi fortsatte sedan med möten med premiärminister Giorgi Kvirikasjvili, parlamentets talman Davit Usupasjvili och slutligen Georgiens president Giorgi Margvelasjvili.

Samtalen kretsade huvudsakligen kring de reformer och förändringar som Georgien genomför som en del i sitt EU-närmande och som part i EU:s östliga partnerskap. Georgien skrev 2014 under ett associeringsavtal och ett djupt och omfattande frihandelsavtal med EU (Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area, AA/DCTFA)

- Vi ser en positiv utveckling i Georgien. Reformprocessen går framåt men utmaningar kvarstår. Därför är det viktigt att Sverige och EU fortsätter att stötta Georgien i sitt närmande till Europeiska unionen och för att åstadkomma ett välfungerande samhälle fritt från korruption och med transparenta institutioner och politiska processer sade utrikesminister Margot Wallström.

Utrikesministerns besök i södra Kaukasien fortsatte på tisdagen i Jerevan, Armenien. På morgonen träffade Margot Wallström
organisationer som arbetar med bland annat demokrati-, jämställdhets- och pressfrihetsfrågor för att höra deras perspektiv på aktuella frågor och utmaningar. Under dagen träffade Wallström utrikesminister Edvard Nalbandian och president Serzh Sargsyan. Vid mötet med utrikesministern signerades ett så kallat skatteavtal mellan Sverige och Armenien. Skatteavtalet motverkar dubbelbeskattning och skatteflykt. Syftet med avtalet är att öka ekonomiskt och professionellt utbyte mellan Sverige och Armenien genom att underlätta för svenskar att arbeta i Armenien och vice versa.

Besöket i Jerevan fortsatte under eftermiddagen med att utrikesministern träffade ledamöter i Armeniens parlament. Avslutningsvis besökte utrikesministern Tumo Center for Creative Technology, en plats där ungdomar erbjuds gratis utbildning efter skoltid i bland annat design, programmering och konstnärlig verksamhet.

Utrikesministerns resa fortsatte på tisdagskvällen till Baku, Azerbajdzjan för ett möte med vice premiärminister Ali Hasanov.

På onsdagmorgonen höll utrikesminister Wallström ett frukostmöte med representanter för kvinnoorganisationer där kvinnors rättigheter och möjlighet till politisk påverkan samt våld mot kvinnor diskuterades. Därefter träffade Margot Wallström och den svenska delegationen Sheik Allahshukur Pashazade, ledare för de kaukasiska muslimerna, och företrädare för de judiska och kristna trossamfunden, med vilka han framgångsrikt driver en plattform för interreligiös dialog.

Dagen fortsatte med ett möte med Azerbajdzjans utrikesminister Elmar Mammadyarov. I samband med mötet undertecknades ett avtal mot dubbelbeskattning och skatteflykt mellan Sverige och Azerbajdzjan. Besöket i Baku avslutades med ett möte med parlamentariker, talmannen Oktaj Asadov och vice talmannen Bahar Muradova i parlamentet.