Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Workshop om hur det multilaterala systemet kan bidra till genomförandet av Agenda 2030

Publicerad

Vilka möjligheter och utmaningar möter det multilaterala utvecklingssystemet inför att genomföra de nya globala målen för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030? Hur kan och bör Sverige agera för att främja sina målsättningar avseende det multilaterala samarbetet?

  • Bild på statsrådet Kristina Persson och deltagare från workshop

    Statsrådet Kristina Persson stod värd för en workshop om hur det multilaterala systemet kan bidra till genomförandet av Agenda 2030.

    Foto: Kanita Dzananovic/Regeringskansliet

  • Foto på deltagare vid workshop om hur det multilaterala systemet kan bidra till genomförandet av Agenda 2030.

    Ett fyrtiotal särskilt inbjudna företrädare för FN, andra internationella organisationer, civilsamhället och den akademiska världen deltog i en workshop om hur det multilaterala systemet kan bidra till genomförandet av Agenda 2030. Workshopen ägde rum på Utrikesdepartementet.

    Foto: Kanita Dzananovic/Regeringskansliet

Dessa frågeställningar stod i centrum för en workshop den 11 februari som statsråden Kristina Persson och Margot Wallström bjudit in till där  flera svenska och internationella deltagare medverkade.

Global samverkan

Workshopen är en del av det arbete som Analysgruppen Global samverkan, tillsatt av Kristina Persson och bestående av ett tiotal oberoende experter, gör för att bistå regeringens framtidsarbete. Analysgruppen fokuserar bland annat på hur det multilaterala systemet kan bidra till genomförandet av Agenda 2030. Det arbetet genomförs i samarbete med Utrikesdepartementets enhet för multilateralt utvecklingssamarbete (UD-MU).

Internationella organisationer, civilsamhället och den akademiska världen deltog

Under workshopen deltog ett fyrtiotal särskilt inbjudna företrädare som representerade FN, andra internationella organisationer, civilsamhället och den akademiska världen. Även statsrådet Kristina Persson, statssekreterare Maja Fjaestad, kabinettssekreterare Annika Söder och statssekreterare Ulrika Modéer deltog. Rapporten Towards a New Multilateralism utgjorde utgångspunkten för en diskussion om hur förutsättningarna för det multilaterala samarbetet har förändrats genom det senaste decenniets ekonomiska och politiska skiften, inte minst framväxten av en stor grupp medelinkomstländer med delvis andra intressen och värderingar.

Andra teman var Agenda 2030 som på ett helt nytt sätt berör alla länder, nödvändigheten av bättre koordinering mellan organisationer, en ny syn på finansiering som inte enbart utgår från givarländernas prioriteringar, näringslivets betydelse för utveckling samt behovet av att tydliga med målsättningar med det multilaterala samarbetet.

Sverige förebild för hur Agenda 2030 kan genomföras

Ett ytterligare tema var behovet av att föra in ett nationellt perspektiv i diskussionen, dels därför att förutsättningarna skiljer sig åt mellan länder, dels därför att det är på nationell nivå som Agenda 2030:s möjligheter och utmaningar konkretiseras. En viktig slutsats var att Sverige ska vara en förebild för hur ett land kan implementera Agenda 2030 på nationell och lokal nivå samt aktivt bidra till ett effektivt multilateralt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.