Ylva Johanssons utvidgade uppdrag i regeringen

Statsministern har gett arbetsmarknadsminister Ylva Johansson en utvidgad roll i regeringen. Ylva Johansson har fått i uppdrag att samordna och inrikta regeringens arbete med flyktingsituationen. Det betyder att hon har statsministerns mandat att skapa en helhetsbild när det gäller mottagande och etablering av nyanlända.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Övriga statsråd behåller sina ansvarsområden, men Ylva Johanssons uppgift är att identifiera och samordna de politiska initiativ inom samtliga politikområden som krävs för att vi ska klara den stora samhällsutmaning vi nu står inför.

Med anledning av flyktingsituationen har regeringen också inrättat ett nytt kansli, Sekretariatet för samordning och inriktning av Regeringskansliets arbete rörande flyktingsituationen (Sirf). Det leds av Arbetsmarknadsdepartementets statssekreterare Erik Nilsson. Kansliet arbetar med att samordna och inrikta regeringens arbete med flyktingkrisen.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Regeringens arbete med flyktingsituationen

Sverige har i den svåraste flyktingsituationen sedan andra världskriget tagit ett större ansvar än något annat land i västvärlden. Fler människor än någonsin tidigare söker asyl i Sverige. Regeringskansliet och andra myndigheter arbetar intensivt med att öka kapaciteten i mottagandet och etableringen av nyanlända samt lösa de stora utmaningar som finns.

Regeringens etableringspaket

Regeringens fokus är att skapa fler jobb, minska klyftorna och öka sammanhållningen i Sverige. För att korta tiden från nyanländas ankomst till arbete reformeras arbetet för nyanländas etablering. Syftet med regeringens etableringspaket är att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.