EU och Turkiet är överens om samarbete i migrationsfrågorna

På Europeiska rådets första mötesdag torsdagen den 17 mars enades EU-ledarna om en gemensam position om samarbetet med Turkiet. Fredagens samtal med den turkiske premiärministern Ahmet Davutoğlu resulterade i en överenskommelse om migrationsfrågorna som syftar till att stoppa de irreguljära flyktingströmmarna och få ett slut på människosmugglingen. Sverige representerades av statsminister Stefan Löfven.

  • Stefan Löfven

    Statsminister Stefan Löfven intervjuas efter ett möte med Europeiska rådet i februari.

    Foto: Pär Sandström, EU-representationen

  • Stefan Löfven Angela Merkel

    Statsminister Stefan Löfven och Tysklands förbundskansler Angela Merkel i samtal i samband med Europeiska rådets möte 17-18 mars.

    Foto: Caspar Engsner, Sveriges EU-representation

- Rätt förvaltat, med fungerande gränskontroll - och om EU:s medlemsstater lyckas få till en ordning där alla är med och solidariskt delar på ansvaret för människor på flykt - så kan det också vara första steget mot ett hållbart system för lagliga vägar för flyktingar in i EU, sade statsminister Stefan Löfven efter Europeiska rådets möte och överenskommelse med Turkiet.

I överenskommelsen ingår återförande av migranter i Grekland till Turkiet, ökat stöd till de cirka 2,5 miljoner flyktingar som i dagsläget befinner sig i Turkiet och stärkt stöd till Grekland för att landet ska klara ett rättssäkert mottagande och återvändande.

Statsminister Stefan Löfven höll direkt efter EU:s överenskommelse med Turkiet en presskonferens.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Europeiska rådets gemensamma uttalande

Mer om Europeiska rådet