Arbetsmarknadens parter debatterade arbetsmiljöstrategin vid ett frukostseminarium

Den 1 februari lanserades regeringens arbetsmiljöstrategi som gäller för 2016-2020. Fredagen den 11 mars samlades representanter för arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket och Arbetsmarknadsdepartementet för ett frukostseminarium om strategin.

  • Paneldiskussion med representanter från arbetsmarknadens parter.

    Vid paneldebatten deltog från vänster: Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen, Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, Torbjörn Johansson, LO, Lise Donovan, TCO, Caroline Olsson, SKL, Karin Fristedt, SACO och Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverket.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Anders Moberg, vd på AFA Försäkring, inledde dagen.

    Anders Moberg, vd på AFA Försäkring, inledde dagen.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Irene Wennemo presenterade arbetsmiljöstrategin och visade en bild med de tre prioriterade områdena för strategin.

    Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, presenterade arbetsmiljöstrategin.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

    Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket medverkade under förmiddagen.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Hans-Göran Elo från Arbetsgivaralliansen talade under paneldebatten.

    Hans-Göran Elo från Arbetsgivaralliansen under paneldebatten.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Lise Donovan chefsjurist på TCO.

    Lise Donovan chefsjurist på TCO.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statssekreterare Irene Wennemo presenterade En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet och deltog också i en efterföljande paneldebatt tillsammans med parterna; Arbetsgivaralliansen, Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SKL, SACO och Arbetsgivarverket.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem kommenterade också strategin.

Arbetsmiljöstrategins tre prioriterade områden är:

  • Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor
  • Ett hållbart arbetsliv
  • Psykosocial arbetsmiljö