Arbetsmarknadens parter debatterade arbetsmiljöstrategin vid ett frukostseminarium

Publicerad

Den 1 februari lanserades regeringens arbetsmiljöstrategi som gäller för 2016-2020. Fredagen den 11 mars samlades representanter för arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket och Arbetsmarknadsdepartementet för ett frukostseminarium om strategin.

 • Paneldiskussion med representanter från arbetsmarknadens parter.

  Vid paneldebatten deltog från vänster: Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen, Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, Torbjörn Johansson, LO, Lise Donovan, TCO, Caroline Olsson, SKL, Karin Fristedt, SACO och Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverket.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Anders Moberg, vd på AFA Försäkring, inledde dagen.

  Anders Moberg, vd på AFA Försäkring, inledde dagen.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Irene Wennemo presenterade arbetsmiljöstrategin och visade en bild med de tre prioriterade områdena för strategin.

  Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, presenterade arbetsmiljöstrategin.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket medverkade under förmiddagen.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Hans-Göran Elo från Arbetsgivaralliansen talade under paneldebatten.

  Hans-Göran Elo från Arbetsgivaralliansen under paneldebatten.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Lise Donovan chefsjurist på TCO.

  Lise Donovan chefsjurist på TCO.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statssekreterare Irene Wennemo presenterade En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet och deltog också i en efterföljande paneldebatt tillsammans med parterna; Arbetsgivaralliansen, Svenskt Näringsliv, LO, TCO, SKL, SACO och Arbetsgivarverket.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem kommenterade också strategin.

Arbetsmiljöstrategins tre prioriterade områden är:

 • Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor
 • Ett hållbart arbetsliv
 • Psykosocial arbetsmiljö