Ardalan Shekarabi deltar när Indelningskommittén presenterar diskussionsunderlag om ny regionindelning

Idag presenterade Indelningskommittén ett diskussionsunderlag som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med en ny regionindelning av Sverige. Civilminister Ardalan Shekarabi var på plats när Indelningskommitténs Barbro Holmberg och Kent Johansson presenterade det första underlaget. Nu väntar en fortsatt dialogprocess där målet är att skapa jämnstarka regioner i Sverige.

Indelningskommittén uppdrag är att föreslå en ny regionindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län- och landsting. Utredningen har arbetat sedan juli 2015 och ska slutredovisa sitt uppdrag senast i augusti 2017. Under onsdagen presenterades ett första diskussionsunderlag som ska ligga till grund för de fortsatta dialogerna mellan kommittén och landets regioner och landsting.

- För att kunna erbjuda likvärdig service i hela landet finns ett behov av att se över dagens länsgränser och skapa organisationer som är bättre rustade att klara av de uppgifter och utmaningar som ett modernt samhälle står inför. Den indelning vi har idag skapades under 1600-talet i ett Sverige som såg väldigt annorlunda ut än idag. Regeringens ambition är ett Sverige som håller ihop och där styrkeförhållandena mellan landets olika delar utjämnas och där välfärden är likvärdig i hela landet. Sverige skulle må bra av jämnstarka regioner, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Vid presentationen visade utredningens förhandlingspersoner Barbro Holmberg och Kent Johansson bland annat en karta över hur den nya indelningen skulle kunna se ut.

- Det här handlar om en mycket omfattande reform och för regeringen är det viktigt med en god dialog där alla berörda parter finns med. Nu har utredarna presenterat ett första underlag inför deras fortsatta arbete och jag hoppas att det kan bidra till en konstruktiv och givande dialog, säger Ardalan Shekarabi.

En ny läns- och landstingsindelning kan träda ikraft 1 januari 2019 och/eller 1 januari 2023. Indelningskommittén ska lämna ett förslag till regeringen som sedan i sin tur lägger ett förslag till riksdagen.