EU:s ledare träffar Turkiets premiärminister

Med anledning av att migrationsfrågorna är fortsatt högprioriterade enades Europeiska rådet vid sitt senaste möte, 18-19 februari, om att hålla ett extra möte med Turkiet. Mötet äger rum den 7 mars och för Turkiet räkning deltar premiärminister Ahmet Davutoğlu.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven intervjuas efter ett tidigare möte med Europeiska rådet i Bryssel. Foto: Sveriges EU-representation

Vid mötet i februari efterlyste EU-ledarna att den gemensamma handlingsplan som EU och Turkiet enades om i november förra året snabbt genomförs. Handlingsplanen innehåller två delar där den ena är inriktad på stöd till syrier på flykt i Turkiet. EU bidrar till stödet med 3 miljarder euro på två år. Handlingsplanens andra del syftar till förbättrat samarbete för att minska inflödet av migranter till EU.

På mötet kommer Schengen och den roll både EU och Turkiet spelar i samarbetet för fungerande yttre gränser att diskuteras. Då flyktingströmmarna är fortsatt omfattande kommer också inte minst motarbetande av människosmugglingen att stå under lupp. Därtill kommer EU-ledarna att diskutera situationen i Grekland.

Regeringens ståndpunkt inför mötet är att fattade beslut måste verkställas. Regeringen anser att relationen mellan EU och Turkiet behöver utvecklas och att Turkiet ytterligare måste förbättra situationen för flyktingar som befinner sig i landet samt att gränskontrollen måste förbättras. Det gäller i synnerhet kustbevakningen mellan Turkiet och Grekland.

Regeringen ser med oro på utvecklingen i sydöstra Turkiet och för kurder med avseende på brister i efterlevnad av mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Mer om mötet

Mer om Europeiska rådet