Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Fler och växande sociala företag

Publicerad

Måndagen den 29 februari 2016 träffade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och närings- och innovationsminister Mikael Damberg arbetsintegrerande sociala företag samt representanter från Arbetsförmedlingen, SKL, Tillväxtverket och ESF-rådet vid ett möte för att diskutera hur sociala företag kan växa och bli fler.

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson talar inför en publik i en konferenslokal.

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inledde mötet med de arbetsintegrerande sociala företag tillsammans med närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson talar vid mötet med arbetsintegrerande sociala företag.

  - Arbetsintegrerande sociala företag gör stora insatser för dem som har varit arbetslösa länge, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Lars Bryntesson medverkade vid mötet.

  Enheten för främjande och förenkling vid Näringsdepartementet har fått i uppgift att se över hur man kan stärka socialt företagande och sociala innovationer. Arbetet kommer att bedrivas av Lars Bryntesson.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Helena Nyberg Brehnfors och Eva Johansson från Tillväxtverket talar inför deltagarna på mötet.

  Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket och Eva Johansson, koordinator på Tillväxtverket talade om erfarenheter av att arbeta med arbetsintegrerande sociala företag.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Patrick Amofah medverkade på mötet.

  Patrick Amofah, handläggare på Arbetsförmedlingen medverkade på mötet som arbetsmarknadsministern och närings- och innovationsministern bjudit in till.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Närings- och innovationsminister Mikael Dambergs ansikte i profil.

  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg lyssnade och svarade på mötesdeltagarnas frågor.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Lars Lööw, generaldirektör för Svenska ESF-rådet

  Lars Lööw, generaldirektör för Svenska ESF-rådet talade om lärdomar och tankar för fler och växande arbetsintegrerande sociala företag.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Leif Klingensjö, sektionschef på Sveriges kommuner och landsting (SKL) talade under mötet.

  Leif Klingensjö, sektionschef på Sveriges kommuner och landsting (SKL) talade under dagen. Vid mötet talade också representanter från Coompanion, Skyddsvärnet och Yallatrappan.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Se film från mötet med Ylva Johansson och Mikael Damberg

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– De arbetsintegrerande sociala företagen gör i dag en stor insats när det gäller att skapa arbetstillfällen för människor som har varit arbetslösa länge, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Under mötet presenterade Ylva Johansson regeringens beslut om att genomföra en treårig satsning där totalt 60 miljoner kronor tillförs för sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag. Det är Tillväxtverket som får i uppdrag att, i samverkan med Arbetsförmedlingen, utarbeta och genomföra ett nationellt program med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer för att därigenom öka antalet sysselsatta.

Regeringen har också fattat beslut om att ge Enheten för främjande och förenkling vid Näringsdepartementet i uppgift att se över hur man kan stärka socialt företagande och sociala innovationer. Ett arbete som kommer att bedrivas av Lars Bryntesson.

– Vi tar ett helhetsgrepp om de sociala företagens utmaningar och möjligheter. Förhoppningsvis kan vi med detta få ett bättre grepp om hur vi kan gå vidare med en offensiv näringspolitik för sociala företag, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.