Försvarsministern besökte multinationell övning i Norge

Peter Hultqvist besökte den multinationella storövningen Cold Respons 2016 i norska Trøndelag den 4 mars. Sverige medverkar med drygt 2 000 personer i övningen som samlar delatagare från 15 länder.

Försvarsminister Peter Hultqvist samtalar med soldat under övningen Cold Respons
Försvarsminister Peter Hultqvist besöker övningen Cold Respons i Norge. Foto: Anna Norén, Försvarsmakten

I övningen Cold Response genomförs en multinationell operation i krävande subarktisk miljö. Totalt övas cirka 15 000 personer i ett område mellan Trondheim och Namsos i Norge vilket ger möjlighet att öva strid mot en kvalificerad motståndare med större förband och över stora ytor. Detta ger de medverkande erfarenhet av de ytor, volymer, tider och avstånd som strid i större förband innebär. I övningen ingår också flyg som övas i både svenskt och norskt luftrum.

En svensk brigadstab leder en av de multinationella brigaderna i övningen.

- Cold Respons ger värdefulla erfarenheter av en multinationell krishanteringsoperation och ökar interoperabiliteten hos svenska krigsförband. Övningen är också en viktig del i uppbyggnaden av den svenska förmågan att genomföra brigadstrid vilket i sin tur är en viktig del av den nationella försvarsförmågan, säger Peter Hultqvist.