Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-
Artikel från Utrikesdepartementet

UNDP:s chef Helen Clark på Sverigebesök

Publicerad

UNDP:s chef Helen Clark besökte Sverige den 10 mars som en del i en rundresa i Norden. Hon deltog under morgonen i ett seminarium arrangerat av Svenska FN-förbundet om genomförandet av Agenda 2030. Hon har också träffat riksdagens utrikesutskott, utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister Isabella Lövin och Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Besöket avslutas med en mottagning för folkrörelser, forskare, företag och myndigheter som framtidsminister Kristina Persson står värd för.

Biståndsminister Isabella Lövin och Helen Clark, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP
Biståndsminister Isabella Lövin och Helen Clark, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP. Foto: Katarina Tomhill/Regeringskansliet

Den svenska regeringen har tagit tillfälle under besöket att framföra svenska tankar på behov av reformer för att modernisera FN och redovisat sina prioriteringar inom Agenda 2030-genomförandet. Diskussioner har också förts om de oerhörda humanitära behoven, där UNDP har en viktig roll, och om fredsbyggande i länder där väpnade strider har kunnat avslutas. 82 % av världens fattiga lever idag i konfliktdrabbade och sviktande stater.

- UNDP är en viktig partner för Sverige och har en nyckelroll i arbetet med de globala målen. Jag välkomnar att de har ett särskilt fokus på målet om fredliga samhällen. Fattigdomen i världen koncentreras alltmer till konfliktdrabbade länder. Om vi ska uppnå de globala målen måste världssamfundet lägga mer kraft på att lösa och förebygga väpnade konflikter, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Sverige har de senaste tre åren varit en av UNDP:s fem största kärnstödsgivare. År 2016 bidrar Sverige med 535 miljoner kronor till UNDP:s kärnbudget. Därutöver bidrar Sida till projekt och program. År 2015 uppgick de stödet till cirka 1,2 miljarder kronor.