Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Humanitära nödsituationer och EU:s lagstiftning på Allmänna rådets dagordning

Publicerad

Allmänna rådet träffades den 15 mars. Utöver sedvanliga förberedelser inför Europeiska rådets möte senare i veckan behandlade Allmänna rådet EU:s humanitära nödhjälpsmekanism, avtalet om bättre lagstiftning. Utrikesminister Margot Wallström deltog i mötet för Sveriges räkning.

EU:s humanitära nödhjälpsmekanism

Allmänna rådet antog förordningen om en nödhjälpsmekanism som öppnar upp för EU att snabbt och effektivt kunna möta plötsliga och omfattande humanitära behov. Förordningen är en reaktion på den situation som uppstått i Grekland då flyktingströmmen är fortsatt stor medan den så kallade Västra Balkanrutten skurits av.

Avtalet mellan EU-institutionerna om bättre lagstiftning

Allmänna rådet behandlade avtalet om bättre lagstiftning som ersätter det tidigare avtalet från 2003. Det syftar till att göra EU:s lagstiftningsprocess öppnare och tydligare och därmed lättare att följa. Avsikten med avtalet är också att undvika överreglering och att minska den admininistrativa bördan för medborgare och näringsliv - i synnerhet för små och medelstora företag.

Avtalet omfattar EU-institutionernas agerande under hela  beslutsprocessen, det vill säga utformning och förberedelse av politik, antagande, genomförande, tillämpning, utvärdering och översyn. Särskilda principer, mål, verktyg och processer under beslutsprocessens olika delar ska garantera att EU har bästa möjliga lagstiftning.

Förberedelser inför EU-ledarnas möte

Allmänna rådet förberedde slutsatser som framför allt handlar om migration inför Europeiska rådets möte 17-18 mars.

 

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mer om allmänna rådets möte

Mer om Allmänna rådet