Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Jobb och jämställdhet på EU-möte

Publicerad

Arbetsmarknadsministrarna ska föra en debatt om sysselsättning och socialpolitik inför Europeiska rådets möte i mars. Dessutom väntas medlemsländerna återigen uppmana EU-kommissionen att presentera en jämställdhetsstrategi. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson representerar Sverige på rådsmötet i Bryssel den 7 mars.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid tidigare rådsmöte
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltar i rådet för sysselsättning och socialpolitik i Bryssel den 7 mars. Foto från tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Rådet ska diskutera sysselsättnings- och socialpolitiska prioriteringar inom ramen för den så kallade europeiska planeringsterminen och inför Europeiska rådets möte i mars. Planeringsterminen är en sexmånadersperiod varje år då EU-länderna samordnar sin budgetpolitik, makroekonomiska politik och strukturpolitik.

EU-länderna efterlyser jämställdhetsstrategi

Rådet ska återigen anta slutsatser som innehåller en uppmaning till EU-kommissionen att presentera en jämställdhetsstrategi som är bindande för hela kommissionen. Det gjordes även på rådsmötet i december förra året. Kommissionen har endast gjort ett strategiskt åtagande på jämställdhetsområdet, men det räcker inte anser medlemsländerna.

Ökat engagemang för sociala rättigheter

Kommissionen har i sitt arbetsprogram för 2016 aviserat en europeisk pelare för sociala rättigheter. Kommissionen väntas informera om detta vid rådsmötet.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Kommenterad dagordning inför rådsmötet