Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Jobb och tillväxt i fokus på EU-möte

Publicerad

EU:s arbetsmarknadsministrar diskuterade sysselsättning och socialpolitik inom ramen för EU:s planeringstermin för 2016. På rådsmötet i Bryssel 7 mars behandlades även den nya kompetensagenda som kommissionen ska presentera i vår. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson representerade Sverige vid mötet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på rådsmöte i Bryssel den 7 mars
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillsammans med EU-kollegan från Nederländerna på rådsmötet i Bryssel 7 mars. Foto: Europeiska unionens råd

Rådet höll en policydebatt om sysselsättnings- och socialpolitiska prioriteringar inom den europeiska planeringsterminen. Planeringsterminen är en sexmånaderscykel där EU-länderna samordnar sin politik på ekonomiska områden. Det gäller reformer för att förbättra konkurrenskraften, skapa fler och bättre jobb och att säkra återhämtningen i den europeiska ekonomin.

I debatten framhöll Sverige tillsammans med många EU-länder bland annat vikten av att involvera arbetsmarknadens parter i reformarbetet.

- Arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll i arbetet med att förbättra integrationen av immigranter på arbetsmarknaden, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på mötet.

Ny kompetensagenda i Europa

Rådet höll en policydebatt inför kommissionens förslag senare i vår om en ny färdighetsagenda. Rådet förväntas diskutera själva förslaget vid rådsmötet i maj. Regeringen framhåller vikten av satsningar på kompetens och matchning mellan arbetsmarknad och utbildning.

Inga slutsatser om jämställdhet och hbt-personer

Rådet kunde inte enas om slutsatser om jämställdhet och hbt-personers rättigheter.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Europeiska planeringsterminen