Migration i fokus vid EU-ledarnas möte med Turkiets premiärminister

Migrationskrisen stod återigen i fokus när EU:s stats- och regeringschefer under måndagen träffade Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu i Bryssel. Efter mötet med den turkiske premiärministern samlades EU-ledarna till ett informellt Europeiskt råd där bland annat ytterligare åtgärder för att begränsa migrationsflödena från Turkiet till EU togs upp.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven intervjuas efter ett tidigare möte med Europeiska rådet i Bryssel. Foto: Sveriges EU-representation

- Huvudfokus är att hjälpa Grekland och länderna på västra Balkan, och att utveckla samarbetet med Turkiet, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

I det uttalande som EU:s stats- och regeringschefer gjorde efter mötet med Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu betonas särskilt åtgärder för att förhindra människosmuggling till EU. Likaså betonas vikten av att EU får kontroll över sina yttre gränser.

Under mötets gång presenterade den turkiske premiärministern ett antal nya förslag vad avser Turkiets samarbete med EU inom migrationsområdet samt Turkiets EU-medlemskapsförhandlingar. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk fick i uppdrag att förbereda dessa till Europeiska rådets kommande möte 18-19 mars.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Uttalande från EU:s stats- och regeringschefer