Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Miljöministrar kräver åtgärder mot hormonstörande ämnen

Publicerad

EU:s miljöministrar uppmanar åter igen kommissionen att snarast att anta kriterier för hormonstörande ämnen. Sverige stämde EU-kommissionen 2014 för att inte ha antagit dessa kriterier. EU-domstolen har gett Sverige rätt i målet. Klimat- och miljöminister Åsa Romson välkomnade uttalandet.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson på rådsmöte i Bryssel 4 mars 2016
Klimat- och miljöminister Åsa Romson träffade bland annat EU-kollegorna från Luxemburg, Österrike och ordförandelandet Nederländerna på rådsmötet i Bryssel den 4 mars. Foto: Europeiska unionens råd

Sverige stämde kommissionen 2014 för att den inte antagit vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen enligt EU:s biocidförordning. Rådets deklaration idag hänvisar till domslutet och att kommissionen är skyldig att vidta åtgärder för att följa domen.

- Jag välkomnar det enhälliga stödet från EU:s miljöministrar för åtgärder mot hormonstörande ämnen. Det är viktigt att kommissionen så snart som möjligt presenterar sitt förslag, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

EU-kommissionen förklarade att de avser att presentera förslag till sommaren 2016.

Hormonstörande ämnen finns bland annat i matförpackningar, kosmetika och kläder. Ämnena misstänks bidra till bland annat en ökning av vissa cancerformer, tidigare pubertet och missbildade könsorgan.

Debatt om COP 21 i Paris

Ministrarna diskuterade för första gången utfallet av FN:s klimatmöte i Paris, COP 21 då världens länder enades om ett rättsligt bindande klimatavtal som ska gälla från 2020.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Nederländska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)