Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Nytt Europeiskt råd om migration och EU:s samarbete med Turkiet

Publicerad

När EU:s stats- och regeringschefer möts till vårens Europeiska rådsmöte, står migration åter på dagordningen. Dessutom kommer unionens samarbete i migrationsfrågan med Turkiet att tas upp igen. Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu deltar vid mötet under fredagen. Statsminister Stefan Löfven deltar i mötet som hålls i Bryssel den17-18 mars.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven intervjuas vid ankomst till ett Europeiskt råd som hölls i februari. Foto: Per Sandström, EU-representationen

I sin inbjudan till EU:s stats- och regeringschefer skriver Europeiska rådets ordförande Donald Tusk att rådet kommer att återuppta dialogen med Turkiet om ett samarbete på migrationsområdet där man lämnade diskussionerna vid mötet den 7 mars i år. Målet för Tusk och Europeiska rådet är att finna former för samarbete som samtliga 28 medlemsländer och Turkiet kan ställa sig bakom. Vid mötet kommer ett förslag till ett gemensamt uttalande att diskuteras.

Från EU:s sida är en viktig prioritet att en uppgörelse med Turkiet om att stoppa inflödet av irreguljära migranter till EU bygger på respekt för internationell rätt och EU-lagstiftningen. Likaså kommer stats- och regeringscheferna att försöka hindra att nya irreguljära migranter och flyktingsmugglare hittar nya migrationsrutter in till EU. Ökat stöd till Grekland i mottagandet av asylsökande kommer att diskuteras.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om Europeiska rådets möte

Inbjudan till EU-ledarna från Europeiska rådets ordförande Donald Tusk

Mer om Europeiska rådets arbete