Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen överlämnar proposition om värdlandsstöd

Publicerad

Regeringen beslutade den 17 mars propositionen Samförståndsavtal om värdlandsstöd. Samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd är ett övergripande avtal som innehåller grundläggande principer och procedurer för värdlandsstöd och kan användas i fred (t.ex. i samband med övningar) samt i kriser och krig.

Syftet med samförståndsavtalet är att säkerställa att Sverige som värdland kan lämna ett effektivt stöd för militär verksamhet på svenskt territorium i samband med övningar, kriser eller militära operationer i Sverige och i vårt närområde.

Avtalet bygger på frivillighet mellan parterna, vilket innebär att det blir tillämpligt endast i de fall Sverige först fattar ett nationellt beslut om att bjuda in Nato för att genomföra någon form av verksamhet.

Proposition om Samförståndsavtal om värdlandsstöd