Statsminister Stefan Löfven manade EU till handling

Att EU står upp för demokratins grunder, stärker samarbetet och utvecklar ett mer socialt Europa var Stefan Löfvens huvudbudskap när han talade i Europaparlamentet 9 mars. Han bjöd också in till ett särskilt möte i Sverige 2017 med ambitionen att stärka den sociala dimensionen. Statsministern var inbjuden av parlamentets ordförande Martin Schulz.

Stefan Löfven och Martin Schultz
Statsminister Stefan Löfven talade i Europaparlamentet 8 mars på inbjudan av parlamentsordförande Martin Schulz. Stefan Löfven underströk i sitt tal att Europa måste stå upp för demokratins grundvärderingar, för samarbete och för ett socialt Europa. Photo: European parliament

Stefan Löfven inledde med att påminna om vikten av fri press och om demokratins grundläggande värden som pressas av terrorattacker såväl som antisemitism, förtryck av minoriteter och demonisering av muslimer.

Om vi inte försvarar de demokratiska värdena kommer vi att förlora Europa så som vi känner det, sade Löfven.

Stefan Löfven beskrev det ansvar Sverige tagit för människor som sökt sig till Europa under det gångna året och uttryckte i sitt tal tydlig kritik mot att alla EU:s medlemsstater inte är delaktiga i flyktingmottagandet.

- Om vi inte skapar ett nytt, gemensamt och hållbart asylsystem kommer fler länder att tvingas agera unilateralt. Det kommer att skada rörligheten, handeln och viktigast av allt – människor som flyr, sade Stefan Löfven bland annat och tillade att Sverige kommer att arbeta för ett nytt asylsystem i EU.

Statsministerns krav på gemensamt ansvar för asylpolitiken fick spontanapplåder i parlamentet.

Stefan Löfven uppmanade till ett socialt Europa med starkare samarbete inte bara i asyl- och gränskontrollfrågor utan också i kampen mot klimatförändringar, inom EU:s gemensamma marknad, arbetsrätt, jämlikhet och ungdomsarbetslöshet.

Stefan Löfven avslutade med att bjuda in till ett toppmöte i Sverige nästa år i syfte att staka ut framtiden för ett mer socialt Europa.

Statsministerns tal följdes av ett inlägg av EU-kommissionär Kristalina Georgieva och en partipolitisk debatt.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Stefan Löfvens tal i Europaparlamentet

Stefan Löfvens tal i Europaparlamentet

Hela presskonferensen

Fler klipp med anledning av Stefan Löfvens tal i Europaparlamentet