Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Artikel från Statsrådsberedningen

Statssekreterare Maja Fjaestad om algoritmer och deras påverkan på samhället

Publicerad Uppdaterad

"Algoritmer i samhället" heter en rapport som presenteras vid ett seminarium fredag den 11 mars. För att få större förståelse för algoritmer och dess betydelse för samhället har Kansliet för strategi- och framtidsfrågor i Statsrådsberedningen gett i uppdrag till forskarna Jutta Haider och Olof Sundin vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet, att ta reda på mer om algoritmer och samhällspåverkan. Statssekreterare Maja Fjaestad har tagit emot rapporten.

Bild på Maja Fjaestad
Maja Fjaestad är statssekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor och nordiskt samarbete. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vid seminariet i Regeringskansliet kommer författarna att presentera rapportens resultat och diskutera relaterade frågeställningar tillsammans med Darja Isaksson, ledamot i regeringens nationella Innovationsråd, och Marcin de Kaminski, metod- och ämnesföreträdare för yttrandefrihet och ICT, Sida.

Maja Fjaestad är statssekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor och nordiskt samarbete, och har tagit emot rapporten.

Maja Fjaestad, vad är algoritmer?

- Algoritmer består av instruktioner om vad som ska utföras, med vad och i vilken ordning. Informationsalgoritmer i till exempel programvara för sökmotorer styr i många fall vilka nyheter och vilken information som möter oss i digitala flöden och skapar det vi kallar för filterbubblor, det vill säga vi endast når viss information. Detta ger olika människor skilda nyhetsflöden och sökresultat baserat på tidigare användning, och därmed olika uppfattning om samhällets tillstånd. Intressanta frågor är hur vi kan gynna det offentliga samtalet, en mångfald av åsikter och möjlighet till källkritisk granskning trots detta - hur påverkar algoritmerna demokratin?

Vad är anledningen till att ni har beställt den här rapporten?

- Framtidskansliet har som uppgift att identifiera långsiktiga frågor av strategiskt intresse. Algoritmer och styrning av internetinnehåll är en fråga som på lång sikt påverkar vårt informationsintag och därmed det offentliga samtalet och i förlängningen demokratin. Vi beställde rapporten i kunskapsuppbyggande syfte, men också som underlag för en vidgad diskussion om samspelet mellan normer och informationsstyrning,

Du medverkar själv vid seminariet. Vad hoppas du ska komma ut av seminariet?

-Jag hoppas att rapporten bidrar till en vidgad diskussion om samspelet mellan teknik, värderingar och demokrati. Tekniken är inskriven i en social kontext vilket också innebär att vi behöver en levande diskussion om hur vi vill använda den. För att möta framtiden behöver vi omfamna teknikens möjligheter samtidigt som vi utvärderar dess samhälleliga konsekvenser.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.