Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

Publicerad

Under regeringssammanträdet den 17 mars beslutades propositionen Stöd till Frankrike med försvarsmateriel. I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 få besluta om att bistå Frankrike med stöd genom att överlåta viss försvarsmateriel.

Efter terroristdåden i Frankrike den 13 november 2015 begärde Frankrike stöd av övriga EU-länder i kampen mot Daesh. Begäran avser bland annat stöd med försvarsmateriel i form av ammunition. I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 få besluta om att bistå Frankrike med stöd genom att överlåta sådan försvarsmateriel som kan avvaras av Försvarsmakten för en begränsad tid.

Proposition om stöd till Frankrike med försvarsmateriel