Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige hjälper klimatutsatta länder

Publicerad

De fattigaste och mest utsatta människorna i världen är också de som kommer drabbas hårdast av ett varmare klimat, med mer extremt väder, stigande havsnivåer och smältande glaciärer.

Den 17 mars träffade biståndsminister Isabella Lövin ett antal FN-ambassadörer från de mest utsatta länderna, däribland Bangladesh och Samoa. Under mötet, som ägde rum i New York, diskuterades hur stödet för att hjälpa dessa länder att anpassa sig till klimatförändringarna och till att ställa om till förnybar energi ska fungera i verkligheten. Vid mötet deltog också viktiga aktörer som UNDP och FN:s gröna klimatfond.

- Som den största givaren per capita till FN:s gröna klimatfond har Sverige ett särskilt ansvar att se till att stödet verkligen når de mest utsatta. Klimatavtalet i Paris var en stor framgång för världen, men nu gäller det att gå från ord till handling, säger Isabella Lövin.