Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

UD uppmärksammar Internationella kvinnodagen 8 mars

Publicerad

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Situationen i världen manar till en feministisk utrikespolitik. Den syftar till att stärka kvinnors rättigheter, representation och tillgång till resurser.

På internationella kvinnodagen 8 mars uppmärksammar vi den feministiska utrikespolitikens 3R:

Rättigheter

Världen över förekommer systematiska och omfattande kränkningar av kvinnors och flickors rättigheter.

Kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna måste bli verklighet genom motverkande av alla former av våld och diskriminering som begränsar deras handlingsutrymme.

Representation

Kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade på inflytelserika poster inom alla samhällsområden och i alla skeenden. Kvinnors lika deltagande och inflytande i beslutsprocesser på alla nivåer och inom alla samhällsområden, inklusive alla stadier av fredsprocesser och fredsbyggande, måste främjas. Inkluderande fredsprocesser öppnar för fler möjliga lösningar, blir bättre förankrade och mer hållbara.

Resurser

Kvinnor och flickor har inte den ekonomiska egenmakt och inflytande som män och pojkar har, utan fortsätter att förfördelas på olika sätt genom olika tillgång till utbildning, mark, arvsrätt, produktivt arbete, och lika lön. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina samhällen och liv. Resurser måste fördelas annorlunda för att främja alla kvinnors och flickors lika möjligheter och rättigheter.

Följ kampanjen på hashtaggen #3Rs på Twitter och Facebook