Vad Sverige gör för journalister i världen

Idag är det två år sedan den svenske journalisten Nils Horner dödades under ett uppdrag i Afghanistan. Runt om i världen ser vi hur journalister blir till måltavlor i väpnade konflikter. Förra året dödades över hundra journalister och alltför många sitter fängslade.

Regeringen lägger stort fokus på dessa frågor inom FN och andra internationella organ. Sverige har varit aktivt involverat i det internationella arbetet kring stärkandet av journalisters säkerhet, skydd av MR-försvarare samt givetvis också respekt för yttrandefrihet, mediefrihet och förenings-och församlingsfrihet.

Sedan en lång tid tillbaka ger Sverige ett omfattande stöd till yttrande- och mediefrihet i Östeuropa och Ryssland. År 2015 gick runt 40 miljoner kronor av Sidas bistånd till mänskliga rättigheter och demokrati i regionen till insatser till stöd för yttrande- och mediefrihet. Sverige arbetar genom Sida, Svenska institutet och andra aktörer med utbildning av journalister, säkerhet för journalister, stöd till institutioner och oberoende medieorganisationer och grävande journalistik.

Fler exempel på det arbete som Sverige gör för att stödja journalister och det fria ordet runt om i världen:

  • Fler än 1 500 journalister har erhållit utbildning i undersökande journalistik genom stöd till Fojo medieinstitut.
  • Sverige är en viktig givare till European Endowment for Democracy (EED). EED har etablerat sig som en viktig aktör till stöd för aktivister i EU:s närområde inklusive Ryssland. Stöd till oberoende media och journalister är ett fokusområde. Även det nyetablerade Pragcentret (Prague Civil Society Centre) arbetar med dessa frågor och erhåller svenskt stöd.
  • Sveriges stödjer projekt för säkerhet för kvinnliga journalister (Safety of Female Journalists Online), genom yttrandefrihetsrepresentantens kontor inom den europeiska organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Som första internationella institution gick yttrandefrihetsrepresentantens kontor ut med ett antal rekommendationer i februari 2015 till OSSE:s deltagande stater. En uppföljande konferens, som Sverige gett finansiellt stöd till, har genomförts i Wien.
  • När det gäller säkerhet för journalister arbetar Sverige genom flera partnerorganisationer med såväl digital som fysisk säkerhet för journalister, särskilt inriktat på kvinnliga journalister i utsatta områden.
  • I år kommer regeringen att lägga fram en skrivelse till riksdagen om mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer. Inför detta har Utrikesdepartementet fört en dialog med bland annat ett hundratal civilsamhällesaktörer. En övergripande trend vi ser är att utrymmet för det civila samhället och inte minst yttrande- och mediefriheten begränsas i Europa och närområdet.
  • Som en särskild satsning kommer regeringen därför öka fokus på Europa och närområdet, genom specifika insatser till stöd för bland annat journalister, oberoende media och yttrandefrihet i regionen. Bland annat kommer utställningar och seminarier på temat att anordnas på flertalet svenska ambassader.
  • Som en del av tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum kommer regeringen att genomföra en särskild informationssatsning kring yttrandefrihet på flera ambassader.
  • Under hösten 2015 anordnade UD tillsammans med Sida ett seminarium med journalister och bloggare från Östeuropa som beskrev medie- och yttrandefrihetssituationen i de olika länderna och vilka behov som finns.