Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Artikel från Statsrådsberedningen

Analysgruppen Global samverkan överlämnar slutrapport till statsrådet Kristina Persson

Publicerad Uppdaterad

Den 26 april överlämnar analysgruppen Global samverkan sin slutrapport, ”Implementeringen av Agenda 2030 i Sverige och globalt: 5 kritiska områden och 40 förslag till svenskt agerande”, till statsrådet Kristina Persson under en konferens i Rosenbad.

Bild på Loa Brynjulfsdottir och Thomas Hammarberg.
Loa Brynjulfsdottir och Thomas Hammarberg är ordföranden i analysgruppen Global samverkan som är en av tre analysgrupper inom ramen för regeringens framtidsarbete Uppdrag: Framtid. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Analysgruppen Global samverkan är en av tre oberoende analysgrupper som tillsattes för ett år sedan av Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete. De andra två analysgrupperna, Arbetet i framtiden och Grön omställning och konkurrenskraft, har också lämnat sina respektive slutrapporter.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål i den så kallade Agenda 2030 för hållbar utveckling. Analysgruppens uppdrag var att utgå från Agenda 2030 och analyserat vad som krävs för ett effektivt och hållbart genomförande på några utvalda områden, såväl i Sverige som globalt. Fokus skulle ligga på angelägna områden som kräver nytänkande och för vilka svenska initiativ kan få särskild betydelse.

Analysgruppen lägger i den sammanfattande rapporten fram 40 förslag inom fem kritiska strategi- och framtidsfrågor:

  1. Global Deal: Partssamverkan för anständiga arbetsvillkor och en inkluderande tillväxt,
  2. Ekonomiska och sociala rättigheter: Ett mer aktivt svenskt agerande,
  3. Globala cyberfrågor: Samverkan för ett effektivare svenskt deltagande i globala cyberfrågor,
  4. Migration och åtaganden i Agenda 2030: förslag till svenskt agerande för att bidra till agendans mål och delmål om migration och
  5. Agenda 2030: Möjligheter och utmaningar för det multilaterala systemet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete.