Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft överlämnar sin slutrapport

Publicerad

Måndag den 18 april presenterar analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft sin slutrapport och sina policyförslag till framtidsminister Kristina Persson vid en konferens i Rosenbad.

Bild på Jonas Karlsson och Maria Wetterstrand.
Jonas Karlsson, kanslichef för Socialdemokraterna i Örebro, och Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet de Gröna, leder analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

I en hållbar framtid är ett fossilfritt och resurseffektivt välfärdssamhälle grunden för Sveriges välstånd, konkurrenskraft och vår solidaritet med världens människor. Sverige har ambitionen och förutsättningarna för att ligga i framkant. Sverige har målsättningen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Men hur ska dessa visioner förverkligas? Vilka politiska beslut behövs under de närmaste mandatperioderna? Hur kommer detta att påverka Sveriges konkurrenskraft?

Analysgruppen Grön omställning och konkurrenskraft är en av tre oberoende analysgrupper som tillsattes av framtidsminister Kristina Persson för ett år sedan. I slutrapporten redovisar analysgruppen diskussionsunderlag och policyförslag med nödvändiga förändringar inom fem strategiska områden:

  • En klimatneutral industrisektor
  • Hållbar konsumtion
  • Mobilitet och transporter
  • Finansiering av grön omställning
  • Lokalt omställningsarbete