Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Arbetet för jämlik sjukvård och bevarandet av den svenska modellen i fokus när statsministern besökte Östergötland

Publicerad

”Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas” var temat när statsminister Stefan Löfven besökte Östergötland tisdag den 26 april.

Bild på Stefan Löfven tillsammans med barnmoskor som simulerar en förlossning.
På besöket på förlossningsavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping fick Stefan Löfven se en simulerad förlossning. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsministern inledde dagen med ett besök på Linköpings Universitetssjukhus förlossnings- och bröstcanceravdelningar.

– Oavsett vem du är eller var du bor ska du få en lika bra vård – det är en hörnsten i den svenska modellen. Därför satsar vi nu tio välfärdsmiljarder per år. Nära en halv miljard går till Östergötlands län. Särskilda satsningar görs också på cancervården, på förlossningsvården och kvinnors hälsa, säger statsministern.

Stefan Löfven avslutade sedan dagen med ett öppet möte för allmänheten på Norrköpings stadsbibliotek, där han även höll ett tal om betydelsen att värna den svenska modellen.

– Vi vill använda styrkan i svensk ekonomi för att förstärka den svenska modellen, möta dagens utmaningar och rusta Sverige för framtiden. Den svenska modellen med en stark välfärd ska utvecklas – inte avvecklas, sade han.

Regeringens sjukvårdssatsningar

Kvinnors hälsa

Regeringen satsar 2016 – 2019 nästan tre miljarder kronor på kvinnors hälsa. En del rör avgiftsfri mammografi – det infördes i Östergötland redan 2014. De stora delarna i övrigt rör "förlossningsvård och kvinnors hälsa" (400 miljoner kronor per år) samt "kvinnors hälsa i primärvården" (130 miljoner kronor per år). Dessa delar regleras i en överenskommelse mellan regeringen och Statens kommuner och landsting (SKL).

Cancervård

Regeringen satsar två miljarder under mandatperioden på att förbättra cancervården och göra den mer jämlik (500 miljoner kronor per år). Centralt i satsningen är att införa så kallade standardiserade vårdförlopp, en modell med inspiration från Danmark. Den bygger på att standardisera tid och ordning på moment mellan misstanke om cancer och behandlingsstart, och ett strukturerat arbetssätt gentemot patienten. Därigenom kan väntetider kortas och vården bli mer jämlik. De standardiserade vårdförloppen är olika för olika cancerdiagnoser. Bröstcancer är ett av de vårdförlopp som införs under 2016.

Professionsmiljarden

Professionsmiljarden ges ut från och med i år och tills vidare och fokuserar på vårdens kompetensförsörjning ur ett brett perspektiv (950 miljoner kronor per år går till landstingen).

Tre fokusområden finns: IT-stöd och processer för att förenkla administrationen och ge bättre information, smartare användning av medarbetarnas kompetens, samt stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning. Inom dessa områden finns stor frihet för landstingen att anpassa insatserna efter lokala behov.