Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Åsa Romson medverkade på seminarium om hållbar utveckling i Arktis

Publicerad

Arktiska rådet fyller 20 år och i samband med det deltog klimat- och miljöminister Åsa Romson i ett seminarium om miljö och klimat i Arktis. Romson betonade att miljöskyddet i Arktis behöver stärkas och att utveckling av regionen måste ske på ett hållbart sätt, där miljön är en av flera viktiga delar.

  • Utrikesminister Margot Wallström och klimat- och miljöminister Åsa Romson

    Utrikesminister Margot Wallström, som också var en av talarna, och klimat- och miljöminister Åsa Romson

    Lina Shaughnessy/Regeringskansliet

  • Klimat- och miljöminister Åsa Romson

    Klimat- och miljöminister Åsa Romson

    Lina Shaughnessy/Regeringskansliet

Åsa Romson lyfte klimatavtalet från Paris som en vändpunkt i fråga om den globala kampen mot klimatförändringarna. Hon framhöll vikten av ledarskap och att de arktiska staterna, däribland Sverige, kan ta ett stort ansvar bland annat genom fördjupat samarbete för att sänka utsläppen av växthusgaser.

Klimat- och miljöministern tog avstamp i regeringens miljöpolitik för Arktis och konstaterade att den biologiska mångfalden i Arktis är hotad men att det fortfarande är möjligt att skydda ekosystem både i hav och på land. Det förutsätter dock att åtgärder vidtas omedelbart.

Seminariet Utmaningar och möjligheter i Arktis arrangerades gemensamt av Utrikespolitiska institutet och Regeringskansliet. Bland annat diskuterades vad Sverige och övriga arktiska stater kan göra för att bidra till att uppnå målen i Parisavtalet och en hållbar utveckling i Arktis.

Från regeringen medverkade även utrikesminister Margot Wallström och minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Arktiska rådet

Arktiska rådet är ett samarbetsforum mellan de åtta arktiska staterna, däribland Sverige, samt representanter för urfolk. Rådet arbetar bland annat för att skydda den arktiska miljön samt medverka till ekonomisk, social och kulturell utveckling.