Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Biståndsminister Isabella Lövin träffar Aung San Suu Kyi

Publicerad

Biståndsminister Isabella Lövin har besökt Myanmar för att stärka relationerna med den nya regeringen. Viktiga steg mot demokrati har tagits under senare tid men många utmaningar kvarstår. Lövin besökte Yangon och huvudstaden Nay Pyi Taw för samtal med regeringsföreträdare, parlamentariker och civilsamhällesrepresentanter.

 • Isabella Lövin träffar Aung San Suu Kyi

  Isabella Lövin träffar Aung San Suu Kyi

  Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

 • Isabella Lövin och Aung San Suu Kyi

  Isabella Lövin och Aung San Suu Kyi

  Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

 • Isabella Lövin träffar finans- och planeringsminister U Kyaw Win i Myanmar

  Isabella Lövin träffar finans- och planeringsminister U Kyaw Win i Myanmar. De diskuterade bland annat de viktiga steg som tagits i landet och hur Sverige bäst kan stödja den fortsatta demokratiska utvecklingen.

  Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

 • Mr Jack som bor i ett av internflyktinglägrena i Rakhine-provinsen drömmer om att få utbilda sig.

  Mr Jack som bor i ett av internflyktinglägrena i Rakhine-provinsen drömmer om att få utbilda sig.

  Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

 • Besöker ett interflyktingläger dit delar av den muslimska minoritetsgruppen Rohingyas tvingades flytta efter våldsamheter 2012 och där de lever under mycket svåra förhållanden.

  Besöker ett interflyktingläger dit delar av den muslimska minoritetsgruppen Rohingyas tvingades flytta efter våldsamheter 2012 och där de lever under mycket svåra förhållanden.

  Foto: Annika Flensburg / Regeringskansliet

- Sverige stödjer landets demokratiseringsprocess och arbetet för fred och fattigdomsbekämpning. Det är viktigt för oss att samtala med beslutsfattare och andra aktörer om den fortsatta demokratiseringen och om hur vi kan fördjupa vårt samarbete med Myanmar, säger biståndsministern Isabella Lövin.

Lövin reste också till delstaten Rakhine i västra Myanmar, bland annat för samtal om hur situationen för den muslimska minoriteten rohingya kan förbättras. Sverige har en tydlig profil i frågor som SRHR, mediefrihet och kvinnors rättigheter i Myanmar. Sveriges biståndsstrategi till Myanmar ska ses över och resan är en viktig del i detta arbete. Sveriges nuvarande biståndstrategi gäller 2013-2017 och omfattar sammantaget högst 750 miljoner kronor.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.